Skapa Map Package

8 december 2015

MPK-filen kan användas till att enkelt dela med sig av kartdokument mellan kollegor i en arbetsgrupp, avdelningar inom en organisation, eller med andra ArcGIS-användare via e-post eller genom att ladda upp dokumentet på ArcGIS.com. 

Map Packages kan även användas som en möjlighet till att skapa ett arkiv över en specifik karta, där MPK- filen används som en minnesbild över kartans förändringar.

Ladda hem tips