Skapa ett fältinventeringsprojekt

8 december 2015

I denna guide går vi igenom hur du skapar ett fältinventeringsprojekt på snabbast sätt. Vi använder ett webbaserat gränssnitt för att sätta upp en redigeringsmall, som du sedan kan använda i appen Collector for ArcGIS. Tanken med guiden är att du snabbt ska komma igång och testa arbetsflödet. Du kan med hjälp av ArcGIS även skapa helt anpassade projekt – helt enligt dina krav och behov.


Ladda ner Guide