Använda Esri Sveriges svenska baskartor utan att vara administratör

8 december 2015

Den här guiden beskriver hur du använder dessa baskartor utan att var administratör på ArcGIS Online. 

Som administratör på ArcGIS Online kan du underlätta arbetet med baskartorna genom att lägga till dem som standardbaskartor i baskartegalleriet. Detta är ett mer effektivt sätt att jobba med baskartor man använder mer frekvent i verksamheten.

Alla vinner på öppna data. Så är det verkligen. Därför är vi glada att kunna meddela att nya svenska baskartor nu finns tillgängliga på ArcGIS Online.

De tre baskartorna är:

Översiktskarta: En baskarta med nedtonad färgsättning, vilket gör den till ett utmärkt val som baskarta då data över stora geografiska områden ska presenteras ovanpå.

Terrängskuggning: En s.k. terrängskuggning, även känt som ”hillshade”, baserad på en ny höjddataprodukt från Lantmäteriet som släppts fri. Grunddata är ett 50x50 m punktgrid som tagits fram från laserscannat data av Lantmäteriet.

Terrängskuggad översikt: Detta är en hybrid av de två ovannämnda. Det är helt enkelt ”Översiktskarta” draperad med transparens ovanpå ”Terrängskuggning”.
De här baskartorna kar skapats baserat på den data som Lantmäteriet gjorde öppen och fri för användning den 1 juli i år. De produkter från Lantmäteriet som har använts är GSD-Översiktskartan och GSD-Höjddata 50+. Alla tre kartorna är tänkta som baskartor vid småskaliga presentationer, d.v.s. som bakgrund när annan data som är spridd över stora geografiska områden ska visas ovanpå.

Ladda ner guiden