Visa å, ä och ö rätt i shapefiler

8 december 2015

Esri har implementerat en funktion i ArcGIS desktop som gör det möjligt att läsa shapefiler och dBASE-filer som är kodade med olika ”Code pages”. Innan 10.2.1. var den här code pagen kopplad till användarens språkinställning, dvs har man svenska som språk på datorn (sätts under Kontrollpanelen > Region and language > Format) så används det rätta code page (ISO-koden för "88594 - Latin 4: Northern European).Från 10.2.1 så sätts en default code page till UTF-8 (UNICODE) i shapefilen. 


Läs mer