Om våra rötter och att växa in i en ny tid

Vi kan verkligen det här med GIS (geografiska informationssystem) och är vana vid att prata med andra som kan GIS. I takt med att intresset för kartor och geografisk information växer och sprids till nya användargrupper jobbar vi dessutom allt oftare nära kunder som inte har samma bakgrund och hjälper även dem att åstadkomma fantastiska saker genom att ha koll på läget. Det här är historien om ett företag som sporras av nya utmaningar i en bransch som växer och utvecklas. Vi brukar säga att vi sysslar med "the Science of where".

1969

Året är 1969 när Esri grundas i Redlands, Kalifornien, som “the Environmental Systems Research Institute”, ett konsultföretag med markanvändningsanalys som specialitet. Under 70-talet tar utvecklingen av det som kom att bli GIS fart på Esri och idag är Esri, som fortfarande är privatägt, marknadsledande inom GIS med 3 000 anställda i USA och 80 distributörer av ArcGIS-plattformen runtom i världen. Esri Sverige är en av dem.

Esris grundare, Jack Dangermond, är än idag en världsledande visionär inom GIS

1990-talet

I mitten av 90-talet läggs den första byggstenen till det som idag är S-GROUP i Gävle. Det här är en koncern som under de senaste 20 åren har vuxit från 5 till 250 anställda, har verksamhet i fyra länder och där några av Nordeuropas främsta GIS-företag ingår, bland annat Esri Sverige, Esri Finland och S-GROUP Solutions. 2012 invigdes koncernens nybyggda huvudkontor i Gävle med plats för ”familj och vänner” i GIS-sfären – och även Esri Sveriges huvudkontor.

Om S-GROUP-koncernen

Millennieskiftet

Under åren kring millennieskiftet är Esri Sverige ett teknikorienterat företag som levererar GIS-programvara och lösningar till GIS-centriska kunder, främst kommuner, myndigheter och skogsnäringen. Under 2000-talets första decennium börjar det hända saker i vår omvärld som förändrar förutsättningarna för vår verksamhet och affär. Smarta telefoner och surfplattor får snabb spridning bland allmänheten som plötsligt får internet i fickan och dessutom tillgång till kart-appar.

Om en plattform för smarta beslut

Nu- och framtid

Nya sätt att konsumera IT har starkt bidragit till att det ställs nya krav på verksamhetssystem och IT-miljöer. Att de flesta använder kartor till vardags i sin smartphone gör dessutom att vi som jobbar med geografisk information möts av ett helt annat intresse och större förståelse för kartor som informationsbärare och beslutsstöd. Det öppnar för nya möjligheter och innebär att vi måste vara riktigt vassa på att leverera verklig nytta och ett värde med användningen av GIS i hela kundorganisationen.

Esri Sveriges vd, Lars Backhans, om att ge hela organisationen GIS

Vi berättar gärna mer om vad vi kan göra för din organisation


Kontakta oss