Samla in och uppdatera data i fält

ArcPad är programvaran för mobilt GIS och karthantering i fält. ArcPad är framtaget för att användas i små handburna datorer med pekskärm (PDA), för att få tillgång till intuitiv kartering, GIS- och GPS-funktionalitet. ArcPad förenklar arbetet i fält med hjälp av funktioner för redigering och datafångst.


Med ArcPad får du möjligheten att ...

  • Visualisera vektor- och rasterdata i handburna enheter
  • Skapa och redigera geografisk data med koordinater från GPS eller med hjälp av musen/pennan
  • Kartnavigering såsom panorering, zoomning, geografiska bokmärken och centrering på kartan efter GPS-position.
  • Ställa frågor, identifiera geoobjekt, visa hyperlänkar och lokalisera geoobjekt
  • Mäta avstånd, yta och bäringar i kartan
  • Navigera med GPS
  • Utveckla applikationer anpassade för att automatisera fältarbetet

Utvärdera ArcPad

Ladda hem ArcPad 10 för utvärdering. Demoversionen fungerar 20 minuter åt gången med full funktionalitet. Läs också Installationsguiden, den innehåller systemkrav och information om licensiering.

Handa ArcPad online

Webbshop →