Funktioner

Utvinn ny information ur ditt befintliga data

Använd verktygen i ArcGIS Spatial Analyst för att skapa användbar information ur ditt rådata. Skapa en hillshade effekt att använda som bakgrund på en terrängkarta eller beräkna olika terrängkaraktärer som lutning och sluttningsriktning eller skapa konturer baserade på höjden i data. Använd verktygen för att göra siktanalyser eller använd härledda data för att svara på geografiskt kopplade frågeställningar.

Skapa ny information utifrån befintliga data

Se den geografiska fördelningen av dina data

Använd Spatial Analyst för att utföra analyser som visar var olika objekt eller händelser är koncentrerade. Se t.ex. var dina kunder faktiskt bor utifrån dina register och dra nya slutsatser med hjälp av andra demografiska data

Se den geografiska fördelningen av dina data

Analysera avstånds- och resekostnader

Beräkna avståndet fågelvägen från valfri plats till närmaste distributionscentral eller gör mer avancerade analyser som att skapa kostnadsviktade distansytor för att förstå relationen mellan kostnad och avstånd. Genom att tillämpa olika funktioner för avståndskostnader kan du direkt se vilka vägar eller områden som medför minst kostnad och/eller tid för dig.

Analysera avstånds- och resekostnader

Analysera geografiska data med hjälp av matematiska operatorer

Kart-algebra ger dig ett lättanvänt och kraftfullt sätt att definiera geografiska analyser som matematiska uttryck.

Analysera geografiska data med hjälp av matematiska operatorer

Utför statistiska analyser utifrån cellbaserade data

Oavsett vilket rasterformat du väljer så kan Spatial Analyst hjälpa dig att utföra beräkningar på cell- eller pixelnivå mellan olika dataset som t.ex. att beräkna medelvärdet på skördeavkastningen under en 10-års period, studera sammansättningen, variationen av arter i olika områden eller bestämma medelhöjden i olika skogsbestånd.

Utför statistiska analyser utifrån cellbaserade data

Skapa ny information med hydrologiska analyser

ArcGIS Spatial Analyst innehåller specialverktyg för att kunna arbeta med och skapa ny information utifrån landskaps- och hydrologiska data. De hydrologiska analysfunktionerna hjälper dig att modellera var vatten kommer rinna, skapa vattendelare och andra hydrologiska egenskaper.

Skapa ny information med hydrologiska analyser


För mer detaljerad information kan du klicka här..

Prova ArcGIS Spatial Analyst nu

Prova nu →