ArcGIS Network Analyst for Server

Ett tillägg till ArcGIS Enterprise

ArcGIS Network Analyst for Server

Detta tillägg ger din ArcGIS Enterprise möjligheter att utföra avancerade nätverksanalyser genom olika webbtjänster.

Med detta tillägg kan du

  • Driftsätta kraftfulla analysverktyg för desktop, mobilen eller webbaserade appliaktioner utan att slutanvändaren behöver installera ytterligare GIS-programvara.
  • Tillhandahålla sofistikerade modelleringar för nätverk till fler medarbetare som analytiker, GIS-ingenjörer och beslutsfattare oberoende av deras förkunskaper.


Se Network Analyst i aktion: Klicka var som helst i kartan för att få en 5 minuters körtidspolygon med demografiska data.

Se hela skärmen

Varför ska jag använda ArcGIS Network Analyst for Server?

Tillägget förstärker värdet av avancerade verktyg och modeller som skapats i ArcGIS Network Analyst for Desktop genom att sätta dem i arbete i repeterbara företagsapplikationer som förbättrar produktiviteten och ökar analyskapaciteten för hela organisationen. Du kan leverera webbtjänster som t.ex.

  • Optimerade ruttningar för multipla punkter som sparar tid och drivmedel för dina leveranser eller serviceåtaganden
  • Tidskänsliga vägbeskrivningar ökar din servicenivå och din kundnöjdhet genom att tillhandahålla korrekta leveranstider och schemaläggning av uppdrag till förare.
  • Allokering av serviceområden för att etablera ansvarsområden eller potentiell täckning av olika områden via ett vägnät baserat på vägegenskaper som trafiktryck vid olika tidpunkter på dagen eller hastighetsbegränsningar.
  • Bestäm snabbaste rutten till den närmaste anläggningen du är ute efter eller tillhandahåll responsiva scenarios för att tilldela den närmaste resursen ett uppdrag baserat på avstånd till kund och tiden det tar att nå fram.

Krav

Network Extension for ArcGIS for Server ingår i ArcGIS Enterprise Advanced och kan licensieras för ArcGIS Enterprise Standard