Portal for ArcGIS

Ett tillägg till ArcGIS for Server

Den geografiska mötesplatsen för din organisation

Portal for ArcGIS hjälper dig att organisera och dela information med hela organisationen. Det ger er ett ramverk för att lätt och säkert hantera geografiska tillgångar inom organisationen, vilket möjliggör bättre beslutsfattande.


Ett GIS-centriskt ”content management system”

Portal for ArcGIS ger ett kartcentriskt ”content management system” som du kan implementera i er infrastruktur (på molnet eller i er miljö). Du kan skapa, organisera, säkra och hantera era geografiska tillgångar och ge era användare tillgång till användbara kartor, appar och geografisk data.

Rätt app för varje uppgift gör skillnaden

Med Portal for ArcGIS följer många appar för att distribuera geografisk data och funktionalitet i enkla fokuserade gränssnitt. Det finns färdiga appar såsom as Esri Maps for Office, Collector for ArcGIS, och Operations Dashboard for ArcGIS. Genom Web AppBuilder for ArcGIS kan du enkelt skapa dina egna appar efter dina användares behov.


Spar tid med en webbkarta för alla

Webbkartor gör att användarna kan matcha ArcGIS-tjänster och ange hur de ska fungera i kartan. När du skapat webbkartan kan den användas om och om igen i allt från webbläsare till mobila enheter och inbäddade i hemsidor. Webbkartor minskar tiden det tar att få ut kartorna till de som behöver dem.

Kontrollera åtkomsten till geografisk data

Ge användarna tillgång till relevant information men skydda den som är känslig. Portal for ArcGIS agerar som en central nod för hela ArcGIS-plattformen och har kontroll på vilka som ska ha tillgång till informationen i alla klienter.Lär dig mer om vilken roll ArcGIS for Portal har i ArcGIS-plattformen


Licensiering och prisssättning

Portal for ArcGIS ingår idag i ArcGIS for Server Advanced. Med releasen av ArcGIS 10.3 så kommer Portal for ArcGIS att ingå i ArcGIS for Server Advanced och Standard. Prissättningen baseras på antalet användare.