GeoDesign

GeoDesign

Med GeoDesign träder geografi in i en ny tidsålder.

Kort sagt, med GeoDesign gör du världen till en bättre plats.

I vår föränderliga värld måste vi hantera våra projekt på ett sätt som maximerar samhällsnyttan samtidigt som vi minimerar påverkan på miljön. GeoDesign är ramverket du behöver för att få en mycket bättre förståelse av konsekvenserna dina beslut får på miljön och samhället.En ny dimension av kunskap

En ny dimension av kunskap

Med GeoDesign ser du sammanhang på nya sätt genom att utvidga den traditionella metoden för att titta på geografi.

Du kommer se hur allt som ligger på, under, ovan och runt jorden (inklusive vad som finns innanför och utanför byggnader) hänger ihop och vad som händer när förutsättningar förändras över tid.

Med den här dimensionen av ny kunskap kommer du bättre förstå din omvärld.


Design på vetenskaplig grund

Design med vetenskapens hjälp

Idag behöver vi mer än någonsin ha tillgång till geologiska-, biologiska-, ekologiska-, hydrologiska-, meteorologiska- och andra vetenskapliga data under designprocessen.

När du lägger grunden till din designprocess med teknik inom geografiska informationssystem (GIS) så kommer GeoDesign att utöka din analytiska förmåga genom att automatisera beräkningen av faror, risker, känslighet, kapacitet, närhet, tillgänglighet, sårbarhet och andra faktorer utan att för den skull ge avkall på konsten i din design.

Allt för att ni i slutändan ska kunna fatta rätt beslut.


Bättre samarbete

Bättre samarbete

Ett typiskt projekt kommer alltid att gå igenom många iterationer av design och utvärdering. Men eftersom design och utvärdering traditionellt har varit separata discipliner så kan den här fasen i ett projekt vara nog så tidskrävande och omständig.

Men, även om vi har olika bakgrund och utgångspunkt så är vi trots det ofta mer överens än vad vi kanske tror, och när vi upptäcker det så blir beslutsprocessen alltid så väldigt mycket enklare.

Fördelen med GeoDesign är att designers, utvärderare och beslutsfattare kan arbeta nära tillsammans på ett sätt som avsevärt minskar den tid det tar att producera och utvärdera ett designförslag.

Upptäck olika GeoDesign-projekt världen runt

Vare sig du arbetar med Globalisering, befolkningstillväxt, klimatförändringar eller ökande krav på tillgängliga resurser i närmiljön så är de alla stora utmaningar. Vi är övertygade om att GeoDesign är en del av lösningen.

Visa kartan i ett eget fönster

Prova ArcGIS nu →

Kostnadsfri utvärdering →