Standarder och interoperabilitet

ArcGIS är en öppen och interoperativ plattform

På Esri har vi åtagit oss att bygga upp en öppen och interoperativ plattform. ArcGIS har designats med stöd för IT- och GIS-standarder, arbetsflöden för Extract Transform and Load (ETL), direkt läsning och skrivning av olika format, öppet publicerade API:er samt massor av resurser på GitHub.


Metadata

I ArcGIS finns stöd för att skapa metadata som du vill med hjälp av stilmallar. Dessa kan utformas för att stödja en specifik metadatastandard eller -profil. Stilmallen kommer att avgöra hur metadata exporteras och valideras för en viss standard eller profil.

Läs mer om metadatastilar och -standarder..

Öppna resurser

Esri erbjuder verktyg och program med öppen källkod (Open Source) för användning i offentliga projekt och privata projekt på GitHub, en säker, publik resurs som erbjuder utvecklingsresurser att samarbeta mot. Använd någon av de många befintliga projekten för att snabbt komma igång med ditt eget arbete.

Läs mer om Esri på GitHub.

OGC och ISO TC 211 standarder

Esri stöder många standarder från Open Geospatial Consortium, Inc. (OGC), och International Organization for Standardization (ISO) Technical Committee 211 (TC211. Genom detta stöd kan du få tillgång till information via ArcGIS genom många webb-, mobil- och datorscenarier.

Läs mer om ArcGIS-stöd för standarder.

White paper: Esri-supportad OGC och ISO/TC 211 standards

Interoperabilitet

ArcGIS är konstruerad för driftskompatibilitet för att det ska fungera med de vanligaste filbaserade datatyperna och geografiska datatyper i databaser och webbtjänster. Tillägget Data Interoperability ger dig dock ännu större möjligheter att definiera nya anpassade datakällor och datatransformerande rutiner för att utföra avancerade transformationer mellan GIS och tabellbaserade datastrukturer.

Läs mer om ArcGIS Data Interoperability.

FISMA-ackrediterad

ArcGIS Online har uppnått Federal Information Security Management Act (FISMA) low Authority to Operate (ATO) ackreditering och uppfyller de stränga säkerhetskrav som tillhandahålls av National Institute of Standards and Technology (NIST). Dessutom genomförs regelbundna säkerhetsgranskningar integrerat i ArcGIS Online-verksamheten som en del av en kontinuerlig övervakningsstrategi.

Läs mer om ArcGIS Online FISMA-ackreditering.