World Geocoder

for ArcGIS

Säker kartering av dina adresser bakom brandväggen.

Dina data på kartan

Med World Geocoder for ArcGIS kan du på ett snabbt och säkert sätt få dina adressregister utsatta på kartan även om du sitter bakom en brandvägg. Arbetar du globalt kan du använda lokala adresser från hela jorden i ett och samma system.

Flera olika användningsområden

Retail

Handel

Analysera kundklubbens medlemmar

Insurance

Försäkringar

Säker hantering av uppgifter

Government

Myndigheter

Lagstiftade kontroller

Public Safety

Samhällssäkerhet

Undersök statistik och förstå mönster

Key Capibilities

Nyckelfunktioner

  • Du kan installera på egen infrastruktur för maximal säkerhet
  • Du har en fast kostnad
  • Du kontrollerar svarstider och tillgänglighet
  • Du får globalt täckande data

Vilken täckning och precision har World Geocoder for ArcGIS?

Funktionalitet för olika nivåer

  Advanced Standard Basic
Kapacitet Interaktiv geokodning
+
Upp till 8 samtidiga
Batch-jobb
Interaktiv geokodning
+
upp till 3 samtidiga
batch-jobb
Interaktiv geokodning
+
upp toll 3 samtidiga
batch-jobb
Volymbegränsning Inga begränsningar Inga begränsningar 250 miljoner geokningar/år

Testa själv

World Geocoder for ArcGIS kör du i din egen miljö. Denmotsvarar den geokodningstjänst som finns på ArcGIS Online. Vill du prova hur det fungerar kan du gå till www.arcgis.com och skriva in din adress i sökfältet.

Vanliga frågor och svar (på engelska).