sdi.suite - Hanterar geografiska datainfrastrukturer

Med con terras sdi.suite får du ett ramverk för att utveckla och förvalta geografiska datainfrastrukturer (SDI) – oavsett om de är regionala, lokala eller organisatoriska. Kärnan i sdi.suite innehåller komponenter som gör det möjligt att tillhandahålla och hantera högkvalitativa tjänster, data och nätverksapplikationer baserade på internationella standarder (OGC, ISO) både externt på internet och i ett intranät.


sdi.suite innehåller applikationerna:

  • security.manager – för hantering av användare och behörighetskontroll för tjänster
  • service.monitor – för övervakning och kvalitetsstyrning av tjänster

Nyfiken och vill veta mer om sdi.suite?

Kontakta oss →