ArcGIS Frågor & Svar

Här hittar du svar på de vanligaste frågorna.

Fråga Kategori
Visa LAS-filer

När jag söker efter mina LAS-filer i ArcCatalog syns de inte, kan jag göra något för att se dem?

Du kan ange att du vill att dina LAS-filer blir synliga.

Gå till ArcCatalog > Customize > ArcCatalog options > File types. Välj New type och skriv in LAS som filtyp och en beskrivning.

Alternativt om du gör det från ArcMap och ArcCatalog-fönstret där, så väljer du ikonen Options uppe i högra hörnet.

 

Tags:

ArcGIS DesktopArcCatalogLAS-filer

ArcGIS Allmänt
Rapportera in fel på baskartan

Hur gör jag för att rapportera in ett fel jag har upptäckt i baskartan?

Om man ser ett fel i baskartan får man rapportera in det själv till Esri Inc. Det är samma kanal in för alla användare, även distributörer.

Beroende på vilken karta som används så finns länkar till var man kan ge feedback. Därinifrån ska man öppna kartan och markera var felet är och kommentera i attributrutan (pop-up:en).

Klicka på Redigering och välj i listan till vänster det som passar bra. Spara din editering.

Tips! Gör en stor ruta annars syns den dåligt.

Nedan finns länkar till några av de respektive kartorna:

Topographic map

Street map

Imagery

Du hittar länkarna under Properties för lagret i ArcMap.

Learn more about how the two programs complement each other.

Learn more about how the two programs complement each other.

 

Tags:

ArcGIS DesktopBaskartan

ArcGIS Allmänt
Felmeddelande att Adressplaceringsfilen är skadad

Jag får felmeddelandet ”Adressplaceringsfilen är skadad. Vill du reparera den?” när jag försöker öppna verktyget Sök (kikaren) i ArcMap

Vid årsskiftet 2013/2014 stängde Esri ett antal geokodningstjänster som tidigare varit fritt tillgängliga och följt med vid installationen av ArcGIS for Desktop.

Det är dessa tjänster som ArcMap försöker kontakta, utan att lyckas, vilket resulterar i felmeddelandet.

För att åtgärda felet behöver du byta ut filen DefaultLocators.xml mot en ”ren” fil som saknar dessa tjänster. Har du lagt till egna geokodningstjänster behöver du även lägga till dessa på nytt efter att ha ersatt den felaktiga filen DefaultLocators.xml

Filen finns i mappen \locators i din ArcGIS for Desktop installationsmapp. Vanligtvis är sökvägen någon av följande:

C:\Program Files (x86)\ArcGIS\Desktop10.x\locators
C:\Program Files\ArcGIS\Desktop10.x\locators
C:\Program\ArcGIS\Desktop10.x\locators

Den fil du ska ersätta den befintliga filen med finns att ladda ned från: http://support.esri.com/cn/knowledgebase/techarticles/detail/40542

 

Tags:

ArcGIS DesktopAdressplaceringsfil

ArcGIS Allmänt
Hur får jag svenskt språk i ArcGIS Online

Kan jag ändra språket i ArcGIS Online så det blir svenska?

 1. Svenskt gränssnitt fås automatiskt av de som i webbläsare har svenska satt som språk
  • Webbläsare Tools > Internet Options > Language
 2. Svenskt innehåll fås genom att ändra i sin profil
  • Logga in på arcgis.com, klicka på ditt namn, välj Redigera profilen/Edit profil och ändra språk och region efter önskemål.
  • Ändra region till Sverige för att få svenska Utvalda kartor och svenska kartor, appar etc. i Galleri. Ändra språk till svenska för att få svenskt språk (överordnad inställning gentemot inställningar i webbläsare).

Tags:

ArcGIS Online Svenska

Språk
ArcGIS Allmänt
Problem med VBAkod i ArcMap och Win7

Till exempel med Lyradmin9.mxd har setts att ArcMap på vissa datorer säger att resurser inte kunde laddas och vid försök att köra lyradmin-koden så uppstår ett fel som leder till koden likt i bilden nedan:

Detta fel kan uppstå pga. felaktigheter med en VB resursfil för gemensamma dialoger.

Följ nedan instruktioner för att åtgärda problemet:

 1. Ladda hem comdlg32.zip och packa upp innehållet
 2. Flytta filen comdlg32.ocx till c:\Windows\system32 katalogen. På 64-bit operativsystem till c:\Windows\SysWOW64
 3. Öppna kommandotolken och skriv:
  (Windows 32-bit)
  regsvr32 c:\Windows\system32\comdlg32.ocx
  (Windows 64-bit)
  regsvr32 c:\Windows\SysWOW64\comdlg32.ocx
 4. Om registreringen går bra så testa att starta om ArcMap och försök att köra koden igen. Detta gäller från version 10.x.

Tags:

ArcGIS DesktopVBA-kod ArcMap Win7

ArcGIS Allmänt
Xlsx-filer i ArcMap eller ArcCatalog

Jag kan inte se eller använda .xlsx filer i ArcMap eller ArcCatalog

ArcGIS Desktop 10.x är byggd för att stödja Office 2007:s systemdrivrutiner, kan man inte se xlsx filer i ArcGIS Desktop så beror det på att dessa drivrutiner inte finns installerade på datorn, oavsett ifall Office 2010 eller senare är installerad så måste Office 2007:s systemdrivare installeras för att kunna använda xlsx filer.

Drivrutinen går att ladda hem ifrån nedan länk:
http://www.microsoft.com/download/en/details.aspx?displaylang=en&id=23734

För mer information om stöd för .xlsx se ArcGIS Desktop 10.2.x hjälpen på nedan länk:
http://resources.arcgis.com/en/help/main/10.2/index.html#//005s0000001w000000

Tags:

ArcGIS DesktopXls-filerArcCatalog

ArcGIS Allmänt
Exportera tabell direkt till Excel

Jag försöker att exportera en tabell i ArcMap till en excelfil men det lyckas inte, hur ska jag göra?

Från 10.2 finns detta verktyg som standard. Det ligger under Conversion tools > Excel och heter Table to Excel. Det finns även ett verktyg som heter Excel To Table.

För 10.0 och 10.1 finns inget standardverktyg som gör konverteringen. Det finns några script som ordnar det, men det är ingen support på detta.

I länken nedan finns anvisningar för att ladda hem och köra verktygen som konverterar till och från excel.

http://www.arcgis.com/home/item.html?id=f3d91b8f852042e289e09a7ec8342431

 

Tags:

ArcGIS DesktopExporteraTabell

ArcGIS Allmänt
Länka ett pdf-dokument till ett geoobjekt

Hur gör jag för att lägga in en hyperlänk i en karta?

Det går bra att skapa en hyperlänk till exempelvis ett pdf-dokument så detta öppnas då du klickar på ett geoobjekt.

Beskrivning:

 1. Skapa en ny kolumn eller använd en befintlig i attributdatatabellen för det geoobjekt som du vill kunna klicka på för att få upp länkat objekt (pdf, bild etc.).
 2. Gå in på geoobjektets egenskaper och välj Display > Hyperlinks > Documents. Välj i Support Hyperlinks using field: Din nyskapade kolumn eller befintliga. Spara och stäng.
 3. Starta editering – öppna attributdatatabellen och skriv in på de poster under aktuell kolumn den sökväg som önskas till det pdf-dokument som du vill få upp (undvik långa sökvägar). Spara editering och avsluta.
 4. Använd "Blixt-verktyget" som finns i Customize (Commands-fliken, går att skriva in Hyperlink i sökfältet) och klicka därefter på objektet. 5. Går även att använda I-knappen (Information) - klicka på objektet och då öppnas en dialogruta och i denna finns länken. Den kan du också klicka på så öppnas pdf-dokumentet. Gäller version 10.x

 

Tags:

ArcGIS DesktopPdfLänka pdf

ArcGIS Allmänt
Unable to create object class extension COM component

Felmeddelandet kan komma ifall data som ska läsas av ArcGIS innehåller datatyper som inte är standard från Esri. Ett exempel på sådana data är det som skapas med/för ArcCadastre eller GEOSECMA, denna modifikation kallas Class Extension. I fall av felmeddelande likt detta så kontakta er dataleverantör för information om var ni kan få tag på Class Extension för dessa data.

E-post till S-group solutions: support@sgroup-solutions.se

Märk gärna mailet med den Class Extension ni saknar, ArcCadastre eller GEOSECMA. Gäller version 10.x

 

Tags:

ArcGIS DesktopCOMCOM-component

ArcGIS Allmänt
Kopiera innehållet i attributtabell till annat fält

Jag vill kopiera över innehållet i ett fält i en attributtabell till ett annat fält, hur gör jag?

För att kopiera över innehåll i fält eller kolumner i en attributtabell använder man Fältkalkylatorn.

 1. Öppna attributtabellen.
 2. Högerklicka på rubrikfältet för den kolumn du vill kopiera till. Alternativ om det inte finns något fält välj Lägg till fält och skapa ett nytt.
 3. I högerklicksmenyn välj Fältkalkylator.
 4. Fältnamnet finns förvalt, välj vilket fält du vill kopiera över och klicka på den raden under rutan Fält.
 5. Tryck OK så kopieras värdena över.

Gäller version 10.x

 

Tags:

ArcGIS DesktopKopieraattribut-tabell

ArcGIS Allmänt
Problem med att importera coverage annotation till geodatabas

När jag använder ArcToolbox-verkyget Conversion Tools > To Geodatabase > Import Coverage Annotation blir texterna bara fyrkanter och konstiga tecken. Texterna importeras till geodata-basen och hamnar rätt, men bokstäverna har bytts ut till konstiga tecken. Varför blir det så?

Det beror troligen på att decimaltecknet är satt till komma i språk-inställningarna. I de svenska inställningarna är decimaltecknet default satt till kommatecken. Med engelska inställningar är decimaltecknet satt som en punkt. Det går att ändra dessa inställningar tillfälligt eller att helt ändra till engelsk version.

Under Kontrollpanelen > Nationella inställningar och språkinställningar > Anpassa > Talfliken ändra decimaltecknet från komma till punkt.

Alternativt ändra hela språket till Engelska (USA).

Gäller version 10.x

 

Tags:

ArcGIS DesktopImporteraCoverage annotation

ArcGIS Allmänt
Adderar värden till koordinater med Move

Vad kan jag göra om jag har polygoner med koordinater där de två första siffrorna i RT-90 koordinaterna är borttagna?

 1. Starta redigering
 2. Välj de polygoner du vill flytta med "Edit tool" verktyget
 3. Välj funktionen "Move" under editor menyn
 4. Skriv in hur långt du vill flytta dina koordinater i X och Y-led.

(Exempel: Om du har koordinaterna X=77000 Y=19000 som saknar de två första siffrorna och vill flytta dem. Välj t ex för X:+1400000 och Y:+5500000. Då flyttas polygonerna och de nya koordinaterna blir X=1477000 Y=5519000)

 1. Tryck enter för att göra ändringen
 2. Kontrollerna resultatet
 3. Stoppa redigeringen om bra resultat

Gäller version 10.x

 

Tags:

ArcGIS DesktopKoordinaterMove

ArcGIS Allmänt
Reparera trasiga kartdokument med MXD-Doctor

Om jag inte kan öppna och spara mitt kartdokument i ArcGIS-Desktop, finns det någon möjlighet att reparera det?

Ja, MXD-doctor reparerar trasiga projekt.

Från version 10.0 finns MXD-doctor med i installationen och återfinns under Start > Programs > ArcGIS > Desktop Tools

I 9.1, 9.2, 9.3, 9.3.1 gäller nedan:

1. Installera VBA Resources for Developers om det inte är installerat. Detta kan installeras från DVD-skivan enligt nedan.

För att nå detta om det inte är installerat: Sätt i DVD-skivan och nedan dialog öppnas.

Välj ArcGIS VBA Resources for Developers.

För att starta MXD Doctor och rätta fel (både 9.x och 10.x):

 1. Start > Program > ArcGIS > Developer Tools>MXD Doctor
 2. Bläddra till kartdokumentet som du vill reparera
 3. Byt flik till ”Treatment”
 4. Sätt namn på det nya kartdokumentet under ”Target MXD File”
 5. Klicka sedan ”Fix Document” för att reparera och skapa det nya kartdokumentet.

 

Tags:

ArcGIS DesktopKartdokumentMXD-doctor

ArcGIS Allmänt
Spara kartdokument i äldre format

Kan man öppna ett kartdokument sparat i ArcGIS Desktop 10.x i 9.x?

Kartdokument (mxd) är i allmänhet inte bakåtkompatibla bara framåtkompatibla. Det går alltså att öppna en mxd sparad i 9.x i 10.x, men inte en mxd sparad i 10.x i 9.x.

Det finns dock en lösning på detta problem – det går att spara kartdokumenten i äldre versioner:

9.3.1/9.3/10.0/10.1

 1. I ArcMap välj File > Save a Copy
 2. Välj vilken version du vill spara som mxd-format
 3. Tänk på att om du har en geodatabas i version 10.x så följer inte ny funktionalitet med över till äldre versioner av ArcGIS.

 

Tags:

ArcGIS DesktopÄldre format

ArcGIS Allmänt
Förbättra prestandan i ArcGIS Desktop

ArcGIS Desktop går långsamt. Hur kan jag förbättra prestandan för att det skall gå snabbare? Hjälper det med en nyare dator?

Visst kan det gå snabbare med en nyare dator med bättre prestanda, men det är inte hela lösningen till bättre prestanda.

Vid köp av ny dator är bra att tänka på att köpa rätt prestandahöjare anpassat för de GIS-operationer man jobbar med. Jobbar man med stora datamängder så att det är mycket data som skall ritas ut är det mycket internminne som är det viktigaste. Jobbar man med tunga beräkningar och analyser är processorkraft viktigt. Generellt sett är mycket internminne viktigare än stor processorkraft. Val av grafikkort är alls inte viktigt då man jobbar i ArcGIS Desktop då windows utritningsmotorer används istället för grafikkortets egna. Dock behövs ett grafikkort med stöd för 3D då man jobbar med tillägget 3D-analyst.

Klicka för att se systemkrav för ArcGIS Desktop:

10.0

10.1

10.2

En nyare dator är långt ifrån hela lösningen om man tycker att det går långsamt. Nedan följer några punkter för att snabba upp utritningen i ArcGIS Desktop:

 1. Använd skalintervall på datat. Ofta är det så att inte all data behöver ritas ut på skärmen samtidigt och då kan man använda sig utav skalintervall för att endast rita ut nödvändig data.
 2. En nyhet som kom i ArcMap 10 är Baskartlager (Basemap layer). Baskartlager kan liknas med ett grupplager men med hjälp av en ny grafikmotor och den nya grupperingen av data kan man nu snabba upp uppritningshastigheten markant. Se mer i länken.
 3. Indexera datat. Sätt index på både geometrier och tabeller för att snabba upp utritning och tabellsökning av datat. Detta gör på indexfliken på egenskaper på datat ifrån ArcCatalog.
 4. Lagra datat i en fleranvändardatabas (ArcSDE).
 5. Avmarkera de lager i innehållsförteckningen som inte behöver visas så snabbas utritningen upp.
 6. Använd definitionsfråga för att inte rita ut onödig data. Det finns en flik för detta i egenskaper för datalagret i ArcGIS Desktop.

 

Tags:

ArcGIS DesktopPrestanda

ArcGIS Allmänt
Använda sig av Batch-funktionen

För att köra ett geobearbetningsverktyg för flera lager åt gången finns en funktion som heter Batch. I exemplet nedan visas hur batch fungerar för clip-verktyget.

I ArcToolbox under verktygslådan Analysis Tools > Extract hittas verktyget Clip.

Beroende på om det är ett eller flera lager som ligger under klippmallen (kakformen) så används Clip-verktyget på lite olika sätt. Är det ett lager som ligger under klippmallen (kakformen) dubbelklickar man på verktyget och drar in det objekt som skall klippas. Därefter på raden under det lager som agerar klippmall (kakform). Slutligen väljer man på raden längst ned (av de som har en grön prick framför sig) det ställe där man vill spara sitt utklippta objekt.

Har man flera lager som skall klippas använder man sig av en s.k. Batch-funktion (se bild nedan). Denna funktion syns om man högerklickar på Clip.

Väljer man att använda sig av Batch-funktionen så öppnas en dialogruta. I denna dialogruta kan man med hjälp av ”drag-n-drop” dra in alla de lager som ska klippas så man slipper skriva in dem eller bläddra sig till dem. Så här ser dialogrutan ut:

Principen är densamma som när man bara klipper ett lager. Använd funktionen ”drag-n-drop” för att dra in det lager som skall klippas där ”1” är markerad på bild. Till ”2” dras den objektsklass/shape som skall agera klippmall (kakform). Slutligen väljs det ställe dit man vill spara det eller de utklippta objekten (markerad som ”3” i bilden).

Ett tips! Vet man hur många lager som skall klippas kan man i förväg klicka på plus-tecknet (märkt som ”1” i bild 5). Då går det enkelt att bara dra in dessa lager till ”Input Features”-kolumnen. Därefter markera alla rader genom att markera ettan i rad 1 och med vänster musknapp dra nedåt tills man är nöjd. Då alla rader är blåmarkerade ställer man sig längst upp i ”Clip Features”-kolumnen, höger klickar och väljer ”Fill” (märkt som ”2” i bilden). Då fylls den kolumnen på med klippmallen. Samma sak kan man sedan göra i ”Output Feature Class”-kolumnen om man vet att man kommer spara allt på samma ställe. Sedan kan man köra en ”Check Values” (markerat som ”3” i bild) bara för att kolla så att allt verkar ok.

Till sist är det bara att klicka OK. På detta sätt har man rationaliserat arbetet med verktyget Clip.

Gäller version 10.x

 

Tags:

ArcGIS DesktopGeobearbetningBatch

ArcGIS Desktop/ Geobearbetning
Kan inte läsa tabbavgränsad textfil i ArcCatalog

Varför kan inte ArcCatalog läsa min tabbavgränsade textfil sparad från excel?

Detta beror med stor sannolikhet på att någon av kolumnrubrikernas första tecken inte är en bokstav. Första tecknet för en kolumn måste vara en bokstav eller får inte vara en siffra.

Gäller version 10.x

 

Tags:

ArcGIS DesktopArcCatalogTextfil

ArcGIS Desktop/ Geografisk data
Skapa punktshapefil från koordinater i excel

Hur kan jag skapa en punktshapefil från koordinater i Excel?

 1. Från ArcCatalog eller katalogfönstret i ArcMap leta upp excelfilen och tryck på plus-tecknet i vänstra kanten.
 2. Högerklicka på excelbladet som ligger nivån under själva excelfilen.
 3. Välj Create Feature Class > From XY Table
 4. Välj de kolumner som innehåller X och Y koordinaterna (Tänk på att RT90-systemet använder omvända koordinater) samt eventuell projektion.
 5. En shapefil innehållande attribut och geometri för dessa koordinater skapas.

Gäller för 10.x

 

Tags:

ArcGIS DesktopKoordinagerExcelPunktshapefil

ArcGIS Desktop/ Geografisk data
Svenska tecknen å, ä och ö i ArcGIS

Vad finns det någon möjlighet att få de svenska tecknen å,ä och ö rätt i ArcGIS då man tex jobbar med data från Excel?

Det finns egentligen minst fyra olika alternativ för att lösa detta problem:

 1. Spara datat som en tabbavgränsad textfil
 2. Codepage (som tolkar de svenska bokstäverna rätt)
 3. Utomstående databas (importera från tex Access)
 4. ODBC-Koppling

 1. Då man jobbar med data i excel finns möjligheten att spara sitt data som tabbavgränsad textfil. Detta gör att man inte får problem med åäöÅÄÖ vilket man lätt kan få då man jobbar med dbf-filer.
 2. Codepage är ett intressant alternativ. Det går bra att spara en fil från Excel i formatet Dbase IV och sedan ta in denna i ArcGIS med korrekta å, ä och ö. Har man redan en shapefil med tillhörande dbf-fil kan denna öppnas och sparas i Excel som Dbase IV och de svenska tecknen blir korrekta. För att allt detta skall fungera måste man lägga till dessa codepage i registret enligt anvisningarna i länken nedan (använd dem som codepagenyckel):
  http://support.esri.com/index.cfm?fa=knowledgebase.techArticles.articleShow&d=21106
 3. Öppna en sparad tabell från en databas exempelvis Access.
 4. Koppla tabeller genom en ODBC-koppling.

Gäller för version 10.x

 

Tags:

ArcGIS DesktopGeografisk dataÅ Ä Ö

ArcGIS Desktop/ Geografisk data
Konstiga tecken vid export till PDF

Vid export till PDF blir det konstiga tecken för tex norrpilar. Vad beror detta på?

 • Välj Options i dialogrutan för export till PDF
 • Välj fliken Format
 • Bock för rutan Embed All Document Fonts (Inkludera alla dokumentteckensnitt)

Gäller version 10.x

 

Tags:

ArcGIS DesktopKartografiExport till Pdf

ArcGIS Desktop/ Kartografi
Transformationssamband i 10.x mellan RT90 och SWEREF99

I ArcGIS 9.3 fanns metoden (SWEREF99_To_RT90) för transformering mellan RT90 och SWEREF99 TM och tillbaka.

I ArcGIS10 finns ett nytt alternativ som heter (RT90_To_SWEREF99_1). Vilken ska man använda?

Man ska inte använda det nya sambandet (RT90_To_SWEREF99_1) i version 10.0. Detta för att parametrarna inte är lika exakta som det gamla sambandet (SWEREF99_To_RT90). De har färre decimaler och kan i vissa fall visa så mycket som 400 meter fel.

I version 10.1 och senare däremot ska detta samband (RT90_To_SWEREF99_1) användas då det nu är anpassat till rätt förhållanden, notera att felmarginalen kan ligga på ca 2 centimeter.

Sambandet (RT90_To_SWEREF99_1) ska användas både för transformering från SWEREF99 till RT 90 och från RT 90 till SWEREF99, (förutom för 10.0 då enligt ovan) transformeringssambanden är inversa, dvs de fungerar åt båda hållen.

 

Tags:

ArcGIS DesktopRT90SWEREF99

ArcGIS Desktop/ Koordinatsystem
Att arbeta med data som har olika koordinatsystem i ArcMap

Hur blandar man data som har olika koordinatsystem i ArcGIS Desktop och går det att transformera data mellan olika koordinatsystem?

Det går att blanda data som har olika koordinatsystem i ArcGIS Desktop om varje datalager har ett rätt definierat koordinatsystem.

 • Data som ligger i RT90 2.5 Gon V måste alltså vara definierad med en RT90 2.5 Gon V projektionsfil
 • Data som ligger i Sweref99 TM måste vara definierad med en Sweref99 TM projektionsfil
 • Data som ligger i WGS84 måste vara definierad med en WGS84-projektionsfil osv.

Det är enklast att kontrollera om datat har något koordinatsystem definierat genom att titta på egenskaperna om lagret i ArcCatalog.

 • Högerklicka lagret i ArcCatalog och välj egenskaper (properties)
 • Välj fliken X Y Coordinate System där koordinatsystemet finns angivet.

Saknas koordinatsystem för datat rekommenderas ArcToolbox (Data Management Tools > Projections and Transformations > Define Projection) för att definiera koordinatsystem. Där är det bara att välja lager och rätt koordinatsystem.

De svenska koordinatsystemen finns under: Projected Coordinate Systems\National Grids\Sweden

När sedan datat som skall användas i ArcMap har rätt koordinatsystem definierat är det bara att lägga till data i en dataram i ArcMap. Det data som läggs in först i ArcMap bestämmer vad dataramen visar för koordinatsystem (går att ändra i efterhand).

Läggs data med RT90 2.5 Gon V först till i ArcMap och sedan data i t ex RT90 5 Gon V projiceras 5-Gon V-datat automatiskt i dataramens projektion dvs. 2.5 Gon V.

Läggs WGS84-data till i en dataram som har RT90 2.5 Gon V definierad transformeras det likaså om till RT90 2.5 GV med en felmarginal på mellan 100-200 m. Detta för att RT90 och WGS84 använder olika datum. För att få detta korrigerat måste en datumtransformation utföras.

 • Öppna egenskaper för dataramen genom att högerklicka i kartan och välj egenskaper.
 • Välj fliken Koordinatsystem(där syns vilket koordinatsystem dataramen visar)
 • Tryck på Transformationsknappen
 • - Välj att konvertera från RT90 till SWEREF99
 • Tryck OK i samtliga dialogrutor

De olika tranformationsmetoderna finns beskrivna i PDF-dokumentet:
C:\Program\ArcGIS\Documentation\geographic_transformations.pdf (Windows XP) eller C:\Program Files (x86)\ArcGIS\Desktop10.x\Documentation\geographic_transformations.pdf (Windows 7)

För att sedan transformera något data bestående kan det enkelt exporteras ut till ett nytt lager med samma koordinatsystem som dataramen.

 • Högerklicka i innehållsförteckningen på lagret som skall transformeras
 • Välj Data>Exportera Data
 • Välj samma koordinatsystem som dataramen
 • Välj var datat skall ligga och vilket format det skall sparas i.

Gäller version 10.x

 

Tags:

ArcGIS DesktopArcMapKoordinatsystem

ArcGIS Desktop/ Koordinatsystem
Transformation data mellan koordinatsystem

Hur transformerar jag data mellan olika koordinatsystem t. ex mellan RT90 och SWEREF99?

Transformera data eller gå från ett koordinatsystem till ett annat kan man göra på olika sätt i ArcGIS Desktop. Här går vi igenom hur man gör transformationer mha ArcToolbox ifrån ArcCatalog (kan också göras med ArcToolbox i ArcMap).

En förutsättning vid all transformation i ArcGIS är att man känner till vad datat har för koordinatsystem och att det är definierat med just det koordinatsystemet. Hör med din dataleverantör om du är osäker vilket koordinatsystem dina data har.

Obs att nedanstående kan inte göras direkt med cad-filer, dwg, dxf och liknande. Dessa måste först exporteras till shape eller geodatabas.

I ArcCatalog högerklicka på lagret och välj exportera. Därefter kan man följa nedanstående steg.

Definiera koordinatsystem med ArcToolbox (Steg 1-4 behöver inte göras om datat redan har ett koordinatsystem definerat).

 1. Använd verktyget Define Projection/Ange projektion (Data Management Tools > Projections and Transformations)
 2. Välj det data du vill definiera koordinatsystem för genom att bläddra till det (ett gult utropstecken visas om data redan har ett koordinatsystem definierat, men det går att skriva över)
 3. Välj det koordinatsystem som datat ligger i nu. RT90 25 gon V.prj ligger under Projected Coordinate Systems > National Grids > Sweden
 4. Tryck Ok och kör verktyget
 5. Använd verktyget Project/Projekt (Data Management Tools > Projections and Transformations > Feature)
 6. Ange data som skall transformeras
 7. Välj namn på det transformerade data (nytt data skapas i det nya koordinatsystemet)
 8. Välj vilket koordinatsystem data skall transformeras till ( i detta fall SWEREF99 ligger under Projected Coordinate Systems > National Grids > Sweden)
 9. Välj geografisk transformation (i detta fall RT90_To_SWEREF99_1). Behövs endast om data har olika datum. Transformationssambanden är inversa dvs RT90_To_SWEREF99_1 fungerar också med transformation från SWEREF99 till RT90.
 10. Tryck OK och kör verktyget
Batchkörning

Att definiera och transformera data från ett koordinatsystem till ett annat kan också köras med flera data på en gång sk batchkörning.

För att definiera koordinatsystem används ArcToolbox-verktyget Batch Define Coordinate system (Samples > Data Management > Projections). Liknande tillvägagångssätt som i steg 1–4 ovan används förutom att flera indata kan användas.

För att transformera flera data på en gång från ett koordinatsystem till ett annat används ArcToolbox-verktyget Batch Project (Data Management Tools > Projections and Transformations > Feature). Verktyget fungerar på liknande sätt som beskrivits i steg 5-10 ovan, men med skillnaden att här kan flera indata användas. En sak som skiljer de båda verktygen är att den geografiska transformationen inte kommer upp med automatik på batch-verktyget och måste skrivas in manuellt. Namnen för dessa transformationssamband inkl. parametrar finns dokumenterade på sidan 46-55 i filen geographic_transformations.pdf som troligtvis ligger under C:\Program\ArcGIS\Documentation på din maskin (Windows XP), eller C:\Program Files (x86)\ArcGIS\Desktop10.x\Documentation (Windows 7).

Gäller version 10.x

 

Tags:

TransformationKoordinatsystem

ArcGIS Desktop/ Koordinatsystem
Fortsätta redigera befintlig linje

Jag har skapat en linje och vill nu fortsätta redigera den befintliga linjen utan att det skapas ett nytt objekt. Hur gör jag?

Det finns ett redigeringsverktyg som heter ”Continue feature tool” som snappar till senaste brytpunkten på ett objekt och startar ny redigering.

Det finns inte med som standard utan du måste lägga till det i verktygsfältet. Gör så här:

 1. Gå till Customize > Customize mode > commands,
 2. välj Editor och leta på verktyget ” Continue feature tool”, det ser ut som en penna.
 3. Dra det och lägg det i Editorverktygsfältet. Har du svenskt språk är det Anpassa > Anpassningslägen > Kommandon, välj Redigerare > Fortsätt objekt.
 4. I redigeringsläge, markera linjen du vill förlänga och välj verktyget, det snappar då till sista brytpunkten och du kan fortsätta redigeringen.

Gäller 10.x

 

Tags:

ArcGIS DesktopRedigeralinje

ArcGIS Desktop/ Redigering
Visa attributtabellen i layoutvyn

Hur kan jag visa attribut från attributtabellen i min layout?

 1. Öppna attributtabellen för det lager du vill visa poster för
 2. Markera de poster du vill visa
 3. Tryck på knappen "Selected"/"Valda" för att välja de valda posterna
 4. Välj "Add Table To Layout" från knappen "Options" för att visa posterna i layoutvyn.

Gäller 10.x

 

Tags:

ArcGIS DesktopAttributtabellLayoutvy

ArcGIS Desktop/ Redigering
Flytta gemensam nod i ett och samma lager

Hur flyttar man en gemensam nod som ligger i samma lager?

 1. Starta redigering för lagret
 2. Öppna verktygsfältet Topology
 3. Markera lagret som skall användas
 4. Skapa karttopologi (knappen längst till vänster på topologiverktygsfältet)
 5. Markera en gemensam linje för dessa objekt med gemensamma noder mha knappen "Topology Edit Tool"
 6. Dubbelklicka på denna linje med "Topology Edit Tool"
 7. Flytta sedan en gemensam nod med "Topology Edit Tool"

Gäller 10.x

 

Tags:

ArcGIS DesktopGemensam nodLager

ArcGIS Desktop/ Redigering
Symboler återges ej korrekt i karttjänst (MapService)

Vid installation av fonter måste alltid SOC-maskinen startas om för att det skall slå igenom i karttjänsten.

SOC-maskinen måste startas om trots att installationen skett via Kontrollpanelen > Teckensnitt > Arkiv > Installera nytt teckensnitt.

Läs även artikel på ESRI Inc.

Gäller version 10.x

 

Tags:

ArcGIS ServerSymbolderKarttjänstMapService

ArcGIS Server
Hur aktiverar jag en utvärderingslicens?

Jag vill prova på något av de tillägg som finns till ArcGIS, hur går jag tillväga för att aktivera en 30-dagars provlicens?

För att aktivera en provlicens på något av de tillägg som finns till ArcGIS, tex Spatial analyst eller 3D-analyst behöver man auktorisera dessa. Detta gäller för Single use licenser. Gör så här:

1. Stäng ArcMap eller ArcCatalog ifall de är öppna

2. Gå till Start > alla program > ArcGIS > ArcGIS Administrator > Desktop

3. Välj knappen Authorize now.Välj alternativet I have already authorized the software and need to authorize additional extensions. Nästa.

4. Välj att auktorisera med Internet. Nästa.

5. Fyll i dina personuppgifter och yrkeskategori på de två följande sidorna. Nästa.

6. Här kan du välja att auktorisera ett tillägg om du köpt en licens för det, om det gäller utvärdering gå till nästa sida.

7. Här markerar du de tillägg du vill utvärdera och flyttar dem till höger sida med hjälp av pilarna.

Gäller för version 10.x

 

Tags:

LicensAktivera

ArcGIS Tillägg
Hur kan jag se vilka tillägg som jag har installerade?

Hur kan jag se vilka tillägg som jag har installerade?

För att se vilka tillägg som är installerade i ArcMap 9.x gå till:

 • ArcMap > Verktyg > Tillägg. (Tools > extensions)
 • För att få alla tillägg med måste man göra en "Complete" vid installation
 • För ArcMap 10.x gå till: Anpassa > tillägg. (Customize > extensions)
 • Installationen har som standard att göra en Complete installation

 

Tags:

Tillägg

ArcGIS Tillägg
Klippa ett TIN utifrån en polygonshapefil

Går det att klippa ut ett område från ett TIN med hjälp av en polygonshapefil?

Ja, med hjälp av tillägget 3d-Analyst

 1. Lägg till ett verktyg som heter Add Features to TIN. Gå till Customize > Customize mode > Commands > 3d analyst och leta på verktyget och dra ut det och lägg det i ett verktygsfält. Stäng customize mode.
 2. Öppna ovanstående verktyg.
 3. Välj det TIN som skall klippas som "input TIN" och den polygonshapefil som den ska klippas med.
 4. Bocka för klipplagret under layers och ställ: – Height source = None – Triangulate = soft clip – Tag value field = None
 5. Välj att spara ändringarna till ett nytt TIN och välj var det skall sparas.

Se bild.

 

Tags:

TINPolygonshape

ArcGIS Tillägg
Missvisning på GPS-markören i ArcPad

GPS-markören har en missvisning på ca 200 meter i ArcPad

Detta kan bero på två olika saker.

 1. Gå in under GPS-inställningar och fliken protokoll. Där ska det stå D_WGS_1984 under GPS-datum.
 2. Kontrollera att ditt data har rätt projektion, dvs det projicerade koordinatsystem som det är skapat i.

 

Tags:

ArcPadGPS-markör

ArcPad
Systemkrav och rekommendation på hårdvara för ArcPad

MobiltGIS innefattar en stor variation av uppgifter och miljöer. Se nedan rekommendationer på hårdvara för ArcPad:

Systemkrav och rekommendation på hårdvara för ArcPad

Olika användare har olika krav. Vissa användares applikationer och arbetssätt kräver ett tangentbord medan andra klarar sina uppgifter med hjälp av pekskärm. Olika krav ställs även på skärmstorlek och ljuskänslighet. Även stryktålighet kan i vissa lägen anses som ett krav då det kostar både tid och pengar att förlora insamlat data på grund av haveri på hårdvaran. Stryktåliga handdatorer har även en tendens att räcka längre då det oftare kommer ut uppgraderingar till deras mjukvara samt att återförsäljarna av dessa ofta har en välorganiserad supportorganisation.

Det är svårt att hitta den perfekta enheten. T.ex. vinsten på att ha en liten handdator som får plats i fickan betalas av att man istället får nöja sig med en liten skärm osv. Tänk igenom hur du arbetar och vilka krav du har.

ArcPad funkar på Windows 7, Vista, XP, 2000, och Windows Mobile enheter. Den första faktorn att ta hänsyn till är om jag klarar mig med Windows Mobile eller om jag behöver en PC med Windows för att klara ytterliggare uppgifter i arbetet.

GPS-krav

ArcPad har stöd för följande GPS-protokoll:

 • National Marine Electronics Association. (NMEA) 0183, version 2.0
 • Trimble Standard Interface Protocol (TSIP)
 • Delorme® Earthmate®
 • Rockwell PLGR Protocol
 • SiRF®

Alla GPS-sändare som skickar ut något av ovanstående protokoll fungerar med ArcPad.

Att tänka på vid val av GPS:

Esri har inte någon lista på rekommenderade GPS mottagare eftersom även detta bestäms av många olika faktorer.

 • Vilken noggrannhet ska min GPS klara av?
 • Signalstyrka?
 • Finns det billaddare?
 • Inbyggd eller blåtands -GPS?
 • Inbyggd GPS medför att man får en sak mindre att ladda och ”hålla reda på”
 • Blåtands GPS medför däremot ofta en bättre sattelitmottagning då man inte skärmar GPS mottagaren.

Läs mer om ArcPad på vår produktsida.

 

Tags:

ArcPadHårdvaraSystemkrav

ArcPad
Kan inte ändra tillbaka storleken på knapparna till normal

Om man ställer upp knappstorleken i ArcPad på handdatorn för mycket så hamnar menyn där man återställer detta utanför displayen.

Åtgärd:

Öppna filen arcpad.apx i notepad. som ligger i My Documents på handdatorn och ändra buttonsize tillbaka till 1. (<display buttonsize="1">)

Läs mer om ArcPad på vår produktsida.

 

Tags:

ArcPadKnappar

ArcPad
No data from GPS

No data is being recieved from GPS, check cables and configuration

Orsak: ArcPad har inte någon kontakt med GPS-mottagaren.

Åtgärd 1: Kontrollera att GPS-mottagaren är på och starta om den, Starta om ArcPad, Gå in under GPS-inställningar och klicka på symbolen som ser ut som en kikare.

ArcPad söker då igenom samtliga COM-portar efter en inkommande GPS-signal.

Åtgärd 2: Gå in i handdatorns blåtandsinställningar och gör en återkoppling/sökning mot GPS-mottagaren. Utför därefter sökningen i ArcPad igen.

På vissa handenheter kan en softreset behövas (läs i handenhetens användarmanual hur du utför denna).

Läs mer om ArcPad på vår produktsida.

 

Tags:

ArcPadKonfigurationNo Data

ArcPad
Auktorisera VBA-Licens

Hur gör jag för att auktorisera min VBA-licens, den finns inte med i listan över tillägg?

Från version 10.0 krävs en VBA-licens för att kunna köra skript eller kartdokument som innehåller VBA-kod, tex Lyr.admin. Denna licens är kostnadsfri men behöver beställas från oss.

För att auktorisera VBA-licensen på en klient med en enavändarlicens gör enligt följande:

 1. Gå till Start > Alla program > ArcGIS > ArcGIS Administrator > Desktoppmappen
 2. Kryssa i rätt version på licens, Single use Basic, Standard eller Advanced
 3. Välj Authorize now
 4. Välj alternativ 2 enligt bilden
 5. Klicka next, fyll i namn och organisation ifall det inte är gjort.
 6. Under Authorize software extension, dubbelklicka på första tomma rad och skriv in VBA och ditt licensnummer enligt bilden.

Auktorisera fleranvändarlicens på licenshanterare

För en organisation som använder fleranvändarlicenser är det licenshanteraren som ska auktoriseras. Detta görs på samma sätt men man gör det från ArcGIS License server administrator, väl där väljer man en Concurrent use version. Enda skillnaden vid auktoriseringen är att det finns en extra ruta där man skriver in antalet licenser som ska auktoriseras. Se bild.

Välj sedan nästa och slutför auktoriseringen. Licenserna kommer att läsas om automatiskt.

Du behöver även installera VBA-stödet på maskinen, läs mer här hur du gör det.

 

Tags:

LicensVBAAuktorisera

Licenshantering/ Admin
VBA-licens för 10.x

Jag har uppgraderat från 9.x till 10, när jag försöker köra min tidigare VBA-kod får jag ett felmeddelande. Vad betyder det?

ArcGIS 10 är den sista versionen som inkluderar VBA, Visual Basic for Applications, så därför måste man migrera anpassningarna som för närvarande finns i VBA-kod.

Vid uppgradering till 10 kommer VBA-kod från 9.x inte att kunna användas utan en VBA-licens. Försöker man öppna ett dokument utan att ha VBA-licensen auktoriserad kommer följande felmeddelande att visas på skärmen:

Licensen är kostnadsfri och behöver beställas från vår orderavdelning. Kontakta orderavdelningen på e-post: order@esri.se

För mer information om detta läs på Esri-hjälpen.

Ifall VBA installerats för ArcGIS Desktop och ni har en giltig licens och ändå får meddelande att ni saknar VBA-licens så beror detta mest troligt på att ni inte installerat VBAOF11.msi, VBAOF11I.msi paketen.

Dessa innehåller VBA stöd som krävs för att VBA ska fungera i ArcGIS Desktop. Ni hittar dem på installations-mediet på följande sökvägar för 10.0:

 • dvd:\SDK_VBA\VBA\VBAOF11.msi
 • dvd:\SDK_VBA\VBA\1033\VBAOF11I.msi

För 10.1 och senare versioner installera nedanstående filer:

 • dvd:\VBACompatibility\Setup.exe
 • dvd:\VBACompatibility\VBA\VBAOF11.msi
 • dvd:\VBACompatibility\VBA\1033\VBAOF11I.msi

 

Tags:

LicensVBA

Licenshantering/ Desktop
Felmeddelande att verktygslicens saknas

Jag får felmeddelande att jag inte har verktygslicens när jag försöker använda ett tillägg, fast jag vet att jag har tillräcklig licens för det.

För att kunna använda sig av tillägg i ArcMap och ArcCatalog 9.x måste man bocka för det i : Verktyg > tillägg. (Tools > extensions).

För ArcMap 10.x väljer man Anpassa > tillägg. (Customize > extensions).

 

Tags:

VerktygsLicensLicenshantering

Licenshantering/ Desktop
ArcGIS License Manager 10.2

Varför går det inte att ansluta ArcGIS Administrator till licensserver 10.2 som finns på samma dator?

Det finns en mindre bugg som hindrar ArcGIS-klienterna att ansluta till licenshanteraren (License Manager 10.2) via maskinnamn. Lösningen är att istället använda IP nummer, för lokal anslutning används därför med fördel det interna IP numret 127.0.0.1 då detta aldrig ändras.

 

Tags:

ArcGIS License Manager

Licenshantering/ Licenshanteraren
Vilka licenser används

Finns det någon möjlighet att se vilka licenser som används av vilka användare och när de använder dem?

Denna information finns i loggfilen: lmgrd9.log som finns på licensserver.

Denna loggfil finns under Programfilen och beroende på vilken version som används finns olika sökvägar:

För svenskt och 32-bitars operativsystem i 10.1:

C:\ProgramFiles\ArcGIS\License10.1\bin\lmgrd9.log

För engelskt 64 bitars operativsystem i 10.1:

C:\Program Files (x86)\ArcGIS\License10.1\bin\lmgrd9.log

För svenskt och 32-bitars operativsystem i 10.2:

C:\ProgramFiles\ArcGIS\License10.2\bin\lmgrd9.log

För engelskt 64 bitars operativsystem i 10.2:

C:\Program Files (x86)\ArcGIS\License10.2\bin\lmgrd9.log

För version 9.x är detta sökvägen:

C:\Documents and Settings\användare\Lokala inställningar\Temp\lmgrd9.log

 

Tags:

Licens

Licenshantering/ Licenshanteraren
Begränsa användandet av flytande licenser

Går det att begränsa användandet av vissa licenser till vissa användare?

Ja, man kan göra detta med den s.k. Option File

Information om hur man styr och använder denna finns bra beskrivet i License Manager Reference Guide (Start>Program>ArcGIS>License Manager)

Gäller version 10.x

 

Tags:

LicensBegränsa

Licenshantering/ Licenshanteraren
Bjuda in medlemmar via .csv-fil med Svenskt språk

Ett bra sätt att bjuda in många medlemma till ArcGIS Online är via en .csv-fil. Har du dock valt att använda det svenska språket på din AGOL-profil så kan problem uppstå där flera av fälten i csv-filen inte blir importerade.


För att en profil med svenskt språkval på AGOL ska kunna läsa in alla fälten finns det två lösningar:


- Byt språkval tillfälligt på AGOL, du behöver inte göra det för hela organisationen utan det räcker med att du byter på din egna profil. Det gör du under Min profil > Redigera Profilen > Välj sedan språk till Engelska. .csv-filen ska då innehålla följande rubriker: Email, First Name, Last Name, Username, och Password.


Det andra alternativet är att behålla det svenska språkvalet men sparar .csv-filen med UTF-8 encoding. Tips om hur man sparar en .csv-fil med UTF-8 finns här (https://help.salesforce.com/apex/HTViewSolution?id=000003837&language=en_US) Då ska .csv-filen innehålla följande rubriker: E-post, Förnamn, Efternamn, Användarnamn och Lösenord.

CSVArcgis.comArcGIS Online

ArcGIS Online
Saknas inmatningsfält i verktygen i Desktop
Jag har inga inmatningsfält i verktygen i Desktop, det blir ett felmeddelande.
ArcToolbox-verktygen lånar funktion ifrån Microsofts Internet Options rörande Scriptning, av denna anledning behöver vissa inställningar vara tillåtna.

Se till att minst följande är Enabled så ska verktygen fungera.

I webbläsarfönstret välj ”kugghjulet”, Under Internet Options -> Security -> Local intranet -> Custom level så måste följande inställningar finnas:

"Run ActiveX controls and plug-ins = Enable"

"Active scripting = Enable"

 

Tags:

ArcToolboxInternet OptionsArcMap

ArcGIS Desktop
MyEsri
MyEsri (My.Esri.com) Används för de som hanterar licenser, provisioneringar och nedladdning av programvara.
Den som har behörighet till MyEsri är den person som står som ansvarig för alla licenser i kontraktskrivningen med Esri.
För att få behörighet till andra personer så måste ansvarig för licenser kontakta oss och godkänna.

 

Tags:

MyEsriAdministrationLicens

Licenshantering/MyEsri
Ingen kontakt med licensservern efter uppgradering till ny version
Trolig orsak är att Licensservern har haft fasta portar för kommunikation mellan Licensserver och klientens brandvägg. När Licensservern uppgraderades till en ny version förlorades denna konfiguration och behöver på nytt definieras i filen ”service.txt”, vilket som standard hittas under c:\Program Files (x86)\ArcGIS\License10.(x)\bin.

Se mer information här på hur att konfigurera ArcGIS License Manager för att den ska fungera med brandvägg.

 

Tags:

LicensserverAdministrationUppgradering

Licenshantering/Licenshanteraren
Export till PDF ArcMap 10.3
Vi har upptäckt en bugg i ArcGIS for Desktop 10.3 som medför att text inte följer med vid export till pdf. Det beror på att maskinen har komma istället för punkt som decimalavskiljare.
Nu finns en patch för detta, hittas i denna länk

 

Tags:

PDF Export

ArcGIS Desktop

Kontakta supporten via epost här

Kontakta oss →