Uppgradera License Manager från 10.1 till 10.2.2

ArcGIS 10.1 licenser kommer att fungera med ArcGIS License Manager 10.2.2 och ingen uppgradering av licenserna krävs. Dock måste alla klientprogramvaror i version 10.2.2 använda en 10.2.2 License Manager.

För att uppgradera ArcGIS 10.1, 10.2 eller 10.2.1 License Manager till ArcGIS 10.2.2 License Manager, följ dessa instruktioner:

  1. Öppna License Server från Start> Program > ArcGIS > License Manager > License Server Administrator.
    På UNIX / Linux kan du köra License Server Administrator från installationsplatsen med hjälp av följande kommando: <installation_path> / arcgis/license10.1/LSAdmin.
  2. Stoppa licenstjänsten under Start / Stopp License service och stäng License Server Administrator.
  3. Installera ArcGIS 10.2.2 License Manager . Installationsprogrammet kommer automatiskt att avinstallera din ArcGIS 10.1, 10.2 eller 10.2.1 License Manager och installera ArcGIS 10.2.2 License Manager.
  4. Öppna License Server från Start> Program > ArcGIS > License Manager > License Server Administrator.
    På UNIX / Linux kan du köra License Server Administrator från installationsplatsen med hjälp av följande kommando:<installation_path> / arcgis/license10.2/LSAdmin .
  5. Starta License service under Start / Stopp License service och avsluta License Server Administrator.

ArcGIS 10.2.2 License Manager är nu klar för användning.


Kontakta supporten via epost

Kontakta oss →