Supporttjänster

Esri Sveriges supporttjänster är utformade för att se till att du och dina kollegor fortsätter att få maximalt värde av företagets investering i Esri-produkter. Se till att du har de senaste versionerna av Esri-programvaran och tillgång till teknisk support med ett aktivt underhåll eller ett abonnemang. Underhåll första året ingår i priset för de flesta programvaror.

Standardsupport

Standardsupport ingår fritt för de första 12 månaderna vid köp av Esri programvara. Därefter tillhandahålls support vid förnyelse av underhåll eller förlängning av abonnemang.

- Tillgång till teknisk supporthandläggare via e-post, telefon och interaktiv support.
- Supporten är tillgänglig alla helgfria vardagar under kontorstid.
- Behörighet till licenser och senaste version av programvaran, via My Esri-portalen.

Utökad Support

Ytterligare stöd utöver standardsupport. En extra försäkring till kritisk verksamhet vilken bl.a. ger ökad ärendeprioritet och dedikerad supportpersonal. Delar som ingår:

- Uppstartsmöte på plats med Esri Supports utpekade supportkoordinatorer.
- Esri Sverige support ajourhåller relevanta återskapningsmiljöer för snabbare reproducering.
- Daglig statusuppdatering på samtliga pågående supportärenden.
- Primär och sekundär kontaktperson hos Esri support.
- Ärendeavstämningar av pågående och avslutade ärenden.
- Möjlighet till utökade servicetider.

För att göra den utökade supporttjänsten ännu kraftfullare kan den utökas med ett ytterligare Esri Inc-stöd, Premium Support. Det ger:
- Personlig koordinator hos Esri Inc
- 24/7 support
- Senior supporttekniker inom en timme
- Prioriterad buggrättning

Expertstöd

Utöver ordinarie support erbjuder vi även stöd på konsultbasis. Det kan röra sig om expertstöd på plats eller att vi gör jobb på distans. Exempel på denna typ av expertstöd kan vara: Databearbetning, transformering, optimering, konvertering, analyser etc.

Kontakta oss

Integritetspolicy

Våra telefontider är vardagar 8.30–11.30, 12.30–16.00.
Informationen du lämnar kommer att hanteras enligt villkoren i vår integritetspolicy.

Läs mer om supporten

Ladda ner