Datahantering

Hantera, förädla och dela dina GIS-data

Tillgången till data är större än någonsin, kommer från alla slags datakällor och mängden ökar hela tiden. Att ha koll på data gör det enklare för din organisation att fatta välinformerade och faktabaserade beslut. ArcGIS ger dig verktygen du behöver för att effektivt och säkert hantera data, oavsett om det handlar om rasterdata, 3D-data, data i realtid, konsumentdata, miljödata, sensordata eller någon annan typ av data. 

Smart datahantering optimerar verksamheter

I dagens digitaliserade värld är data en tillgång som rätt använd kan utgöra underlag för att fatta beslut som effektiviserar affärsprocesser, optimerar verksamheten och minskar onödiga kostnader. Men för att lyckas med detta krävs goda insikter i och hantering av data, såväl intern som extern.

Särskilt organisationer som arbetar med GIS har mycket att vinna på att förfina sin datahantering och hitta smartare sätt att samla in och organisera sina data, men också att distribuera desamma och dela vidare så att värdefull information når fram till rätt personer. 

Strategisk syn på data och GIS

Anpassa datalagringen efter behov

För att kunna analysera och få ut mesta möjliga insikter och information ur dina spatiala data behöver de lagras i databaser särskilt skapade för att hantera platser, positioner, koordinater och liknande.

ArcGIS erbjuder de geografiska databaser du behöver för att hantera dina spatiala data. Databaserna kan anpassas helt utifrån önskemål och behov i din organisation. Du kan ansluta till befintliga databaser och ladda upp aktuella data för alla dina kart- och analysbehov. Har du ingen databas? Inga problem. Med ArcGIS Enterprise och ArcGIS Online får du inbyggd lagring av GIS-data, som enkelt kan skalas upp i takt med att behoven ökar.

Fatta bättre beslut med korrekta data

För att kunna fatta de där kloka besluten behöver du, kollegor och beslutsfattare ha tillgång till korrekta och aktuella data. Med ArcGIS Data Reviewer kan du automatisera processer som städar upp i dina data. Samtidigt som du säkerställer datakvalitén minskar du kostnaderna för datahanteringen och kan dessutom snabbare upptäcka och åtgärda eller rapportera fel i dina data.

För att kunna arbeta smidigt med olika dataformat, inklusive Microsoft Office och öppna data, är ArcGIS Data Interoperability, ett tillägg till ArcGIS Pro, en lösning som underlättar. Det passar oavsett om du är GIS-analytiker eller någon annan typ av analytiker. 

Inom ArcGIS-plattformen finns dessutom flera verktyg som hjälper dig att förbereda data för kartering och analys (smart mapping). I slutändan låter det här dig skapa interaktiva kartor som visualiserar dina data och gör dem enklare för andra att förstå. Därför är det klokt att addera smart mapping till din datahanteringsstrategi. 

Förmedla värdet med dina data till en bredare publik

Se till att nå ut till och engagera din publik, för att kunna samarbeta och lösa problem tillsammans. ArcGIS erbjuder ett stort utbud av produkter och appar som, med utgångspunkt i de data som samlats in och hanterats i tidigare steg, låter dig berätta om ett ämne på ett visuellt och lättillgängligt sätt.

ArcGIS Dashboards och ArcGIS Hub är exempel på applikationer som uppskattas av många organisationer för att de är så bra på att entusiasmera och involvera olika målgrupper. 

ArcGIS-appar för kommunikation
Ett dataset, 3 visualiseringar

Nyfiken och vill veta mer?

arcmap-blog-48

Skicka ett meddelande

Eller fyll i ett formulär

Kontakta oss

Välkommen att ringa

0771-98 48 00