Skip to Content

Arbete i fält

Optimera fältarbetet med stöd av plats och position

Öka effektiviteten och förbättra koordineringen vid arbete i fält genom att dra nytta av platsdata och position. Minimera användandet av papper och penna till förmån för digitala och interaktiva alternativ. Med ett digitalt arbetsflöde säkerställer du att såväl personal i fält som på kontoret har tillgång till och utgår ifrån samma information för att fatta beslut. Det genererar säkrare resultat, ökad produktivitet och sparar pengar. 

Fältappar

Använd digitala verktyg på fältet

Upptäck hur ArcGIS-appar förenklar arbetet och processerna i fält tack vare ett enhetligt och sömlöst flöde.

Arbeta smart i fält

Inför modernt arbetsflöde
Minska beroendet av manuella pappersprocesser.
Förbättra kvaliteten på din data
Utgå ifrån korrekt och tillförlitlig data.
Spara tid och pengar
Optimera arbetet i fält.
Förbättra kännedom om platsen
Fördela resurser och skapa maximal effektivitet.
Övervaka status i realtid
Använd informativa dashboards för beslut.

Fältappar fungerar sömlöst tillsammans

De mobila apparna från ArcGIS stöttar alla slags organisationer vid allt slags arbete i fält, både online och offline. Apparna är lätta att använda och kan implementeras i molnet som en SaaS-lösning eller lokalt bakom egna brandväggar. 

Planering

Uppnå bättre samarbete mellan kontoret och de som arbetar ute i fält. Dra nytta av den faktiska geografiska platsen för att förstå var arbetet behöver utföras. Samordna och tillsätt sedan rätt resurser direkt. Dina befintliga data och kvalitetssäkrat underlag utgör stommen för planeringen av fältaktiviteterna. 

ArcGIS Online
ArcGIS Workforce

Navigera

Ha tillgång till egna data och egna vägnätverk, även när du är offline. Utför arbetet enligt plan och leverera i tid genom att köra utefter optimerade rutter. Röststyrd dirigering som anpassas till fordonstyp och begränsningar längs vägen hjälper föraren att fokusera på en säker körning.

ArcGIS Navigator

Förstå

Ta med dig din verksamhets digitala kartor, var som helst och när som helst. Använd relevanta kartor för att hitta tillgångar och intressanta områden eller för att se vad som finns i ett närliggande område. Utnyttja din spatiala förståelse när du utför inspektioner, ger svar rörande naturkatastrofer eller bedriver aktiviteter som är enklare att förstå via ett geografiskt sammanhang. 

ArcGIS Field Maps

Samla in data

Byt ut det manuella pappersbaserade arbetsflödet mot ett som är digitalt. Användarvänliga appar gör det enkelt för fältpersonal att direkt samla in rätt data och utföra inspektioner i alla slags miljöer. All digitalt insamlad data flödar in till en gemensam plattform. Där är den enkel att förvalta, ajourhålla och tillgängliggöra för de som behöver bearbeta datan vidare eller fatta faktabaserade beslut. 

ArcGIS Field Maps 
ArcGIS Survey123 
ArcGIS QuickCapture

Övervaka

Besluta dig om nästa steg utan onödigt tidsspill. Med hjälp av digitala dashboards och kartor tar du del av aktuella data presenterade i form av lättbegripliga visualiseringar. Det hjälper dig att fatta bättre beslut snabbare, men ändå grundat på den senaste informationen. Övervaka, spåra och rapportera relevanta händelser och positioner i realtid. Underrätta intressenter om nuläget. 

ArcGIS Dashboards

Spåra rörelse

Följ vad som händer i fält via rörelsespårning. När fältpersonal delar sin position kan du se var de är och var de har varit. Rörelsespårning är möjligt på flera olika sätt med stöd av ArcGIS. Fältpersonal slår enkelt på spårning via en app i mobilen. Ansvariga ser rörelserna och kan analysera dem via en webbapplikation, till exempel för att snabbare skicka ut personal till områden där en insats behövs och för att effektivare stötta händelser i fält. 

ArcGIS Field Maps

Dela information

Att dela information med teamet kan vara avgörande för ett projekts framgång. Oavsett om du samarbetar som ett enskilt team eller med flera organisationer är det möjligt att anpassa det specifika behovet inom ett enda system. Hantera och fördela data internt eller externt, så alla har den information de behöver.

ArcGIS Online

Webbinar

Digitalisera arbetet från kontor till fält

Det här webbinaret är perfekt för dig som vill få en bättre förståelse över hur ArcGIS-appar kan effektivisera arbetsflöden, processer och datahantering. Från kontor till fält och tillbaka igen.

Se webbinar

Nyfiken och vill veta mer?

Kontakta oss