Skip to Content

Använd positionen för att förbättra koordineringen och öka effektivitet vid arbete i fältet. Minska användandet av manuellt pappersarbete och arbeta mer digitalt. Säkerställ att både fältarbetare och kontorspersonal har tillgång och använder samma information för att reducera fel, öka produktiviteten och spara pengar.

Fältappar

Använd digitala verktyg på fältet

Upptäck hur ArcGIS-appar kan förenkla arbetet och arbetsprocesserna på fältet till ett enhetligt arbetsflöde.

Arbeta smart på fältet
Inför modernt arbetsflöde

Minska beroendet av manuella pappersprocesser.
Förbättra kvaliteten på din data

Hämta korrekt, tillförlitlig och tillgänglig data.
Spara tid och pengar

Optimera arbetet på fältet
Förbättra kännedom om platsen

Fördela resurser och skapa maximal effektivitet.
Övervaka status i realtid

Använd informativa dashboards för beslut.

Fältappar som fungerar tillsammans


Organisationer av alla typer kan optimera sin verksamhet och med fördel använda mobilappar för att stödja fältaktiviteter i anslutna eller icke anslutna miljöer. Dessa lättanvända appar distribueras som SaaS-lösningar (Software-As-a-Service) eller lokal installation.

Planering

Uppnå bättre samarbete mellan kontoret och de som arbetar på fältet. Utnyttja platsen för att förstå var arbetet behöver utföras och effektivare samordna och tillsätta resurser. Din befintliga data är grunden för planeringen av fältarbetet. 

Navigera

Din data, dina vägar - även när du är offline. Möt deadlines genom att optimera och köra de mest effektiva vägarna så att du kan komma fram i tid och få arbetet gjort. Förare kan fokusera på körning genom att använda röststyrd dirigering som anpassas till fordonstyp och begränsningar längs vägen.

Förstå

Ha alltid med dig din verksamhets digitala kartor, var som helst och när som helst. Använd aktuella kartor för att hitta tillgångar och intressanta områden eller för att se vad som finns i det aktuella området. Utnyttja din spatiala förståelse när du utför inspektioner, responderar till eventuella naturkatastrofer eller bedriver aktiviteter som kräver ett spatialt sammanhang. 

Samla in data

Uppgradera det manuella pappersbaserade arbetsflödet. Kommunicera med fältarbetare för att samla in korrekt data och få kontroll på tillgångar i alla miljöer med lättanvända appar. Apparna kan hantera positionering som alla kan använda. Data från fältet matas in automatiskt i systemet för att effektivisera livscykelhantering och beslutsfattandet.

Övervaka

Ta snabba beslut. Dashboards som är lätta att förstå och kartor som hjälper dig att ta beslut utifrån rätt information. Få stöd och bättre överblick för att kunna kommunicera status i din organisation, genom att övervaka, spåra och rapportera data i realtid. Då kan du fokusera på det som är mest viktigt. Visa kartor och instrumentbrädor till intressenter om aktiviteter och händelser som påverkar dem.

Spårning

Förstå vad som händer på fältet. Låt samtliga på fältet att dela sina positioner så att du vet var alla är och var de har varit. Platsspårning är en funktion som kan realiseras genom flera lösningar i ArcGIS. För fältpersonal kan spårning utföras via en mobilapp som helt kontrolleras av användaren. Arbetsledaren kan använda en webapp för att visualisera och analysera spårdata för att effektivisera verksamheten och bättre fördela personal på fältet. 

Dela med sig

Att dela information med teamet kan vara avgörande för projektets framgång. Oavsett om du samarbetar som ett enskilt team eller med flera organisationer så är det möjligt att anpassa det specifika behovet inom ett enda system. Hantera och fördela informationen internt eller externt, så alla har den information de behöver.

Nyfiken?


Nyfiken och vill veta mer?

Kontakta oss