GeoAI

Förstå hur AI används inom GIS för att bättre lösa även stora utmaningar

Satellite image of land with extracted buildings colored red and green land and trees

Definition

Vad är GeoAI?

Geospatial artificiell intelligens, eller GeoAI, kombinerar AI med geografiska data, vetenskap och teknik. Denna kombination låter organisationer identifiera nya affärsmöjligheter snabbare, bättre förstå vilka utmaningar man står inför och vilken position man tar i ett större sammanhang. Ju mer en organisation moderniserar sin verksamhet, desto mer kan de dra nytta av automatiserade processer, nya geografiska verktyg och smarta algoritmer.

Extrahera geospatiala data med djupinlärning

Spara tid genom att automatisera extrahering, klassificering och identifiering av information från data såsom bilder, video, punktmoln och text.

Utför prediktiva analyser med maskininlärning

Bygg mer precisa modeller. Upptäck kluster, beräkna förändring, hitta mönster och prognosticera resultat med spatiala algoritmer.

Aerial image of buildings, homes, and green trees along a coastline and blue ocean

Modellera världen och förutspå skeenden

På Grenada används flygfoton för att få fram bilder på byggnader och vägar. Genom dem kan man kartlägga vilken befolkning och infrastruktur som är i riskzonen för jordskred.

VÄRDE

Varför är GeoAI viktigt?

GeoAI gör att vi snabbare kan extrahera värdefulla insikter från komplexa dataset. Det hjälper oss att ta oss an de utmaningar vi har på planeten. Invecklade mönster och relationer upptäcks i olika slags datatyper, även i nya som ständigt tillkommer. Organisationer som använder sig av GeoAI kan, med stöd av modeller som anpassar sig i takt med att datakällan förändras, optimera hur de omvandlar data till värdefull information.

Förbättra datakvalitet, kontinuitet och precision

Effektivisera och minska kostnaderna i arbetsflöden där data skapas manuellt genom att dra nytta av automatisering.

Förstå snabbare vad som är på väg att ske

Övervaka och analysera händelser och objekt från sensorer och andra källor, såsom video, för att korta ner svarstider och arbeta mer proaktivt.

Platsen tillför värdefull kunskap i beslut

Beslut blir bättre när den geografiska dimensionen ingår i underlaget, exempelvis i form av insikter från mönster på en karta eller i modeller.

Aerial image of a landscape that includes a field and hills with green trees, ponds, and roads

Skapa en hållbar framtid

Optimera resurshantering och förstå affärsbeslutens påverkan på samhället för att bättre kunna minska avfall, planera och hantera tillgångar och fastigheter.

Hur används GeoAI?

Geografisk artificiell intelligens (GeoAI) används inom en mängd olika branscher och organisationer för att hantera utmaningar och lösa problem innan de uppstår. Offentlig verksamhet, skoglig näring samt försvar är bara ett litet urval av vilka som har nytta av GeoAI.

Previous
Next
A large green field with rows of silver square solar panels

GeoAI bidrar till hela samhället

GeoAI har potentialen att främja positiv samhällsutveckling genom att tillhandahålla beslutsfattare med korrekt och uppdaterad information. Utforska hur GeoAI öppnar upp för nya möjligheter inom exempelvis sjukvård och bevarandearbete.

Exempel från verkligheten

Stöd att komma igång snabbare

Med ArcGIS har du redan ett utbyggt stöd för att komma igång och arbeta vidare med GeoAI. Förberedda datamodeller gör att du inte själv behöver tillföra någon träningsdata utan direkt kan börja utvinna insikter ur era datamängder. Skala upp AI-stödet din verksamhet behöver i takt med att behoven växer. 

STARTPUNKT

Du behöver inte börja från början

Att komma igång med GeoAI kan kännas som en stor uppgift men det behöver det inte göra. I ArcGIS finns datamodeller som redan är tränade för vanliga GIS-relateade frågor och som du kan börja använda direkt. Extrahera, klassificera, detektera och lös problem med de data du har, någon träningsdata behövs inte. Särskilda verktyg för AI och maskininlärning guidar dig rätt. 

Om tränade datamodeller
Lektion: Gör förutsägelser
Satellite image showing a cluster of buildings with some outlined in red

JUSTERA

Optimera datamodellerna

Med en bra start att utgå ifrån kan du nu fokusera på finjustering. Du har alla möjligheter att via avancerade inställningar anpassa de ursprungliga AI-modellerna och algoritmerna så att de stämmer överens med den noggrannhet din verksamhet behöver.

Lär dig finslipa AI-modeller
Vehicles on a 4-lane highway with a large red semi-trailer truck outlined with a green rectangle

BYGG EGET

Integrera med öppen källkod

Om du redan har datamodeller på plats kan du para ihop dem med modeller i ArcGIS och modeller skapa med öppen källkod. Använd till exempel modeller från bibliotek som Timm, MMDetection och MMSegmentation. Dra nytta av inbyggda integrationsmöjligheter till R och Python för att överbrygga klyftorna i dina modeller.

Tillgängliga modeller
A multi-colored aerial image in blue, green, red, and pink that identify parcels of land

Nyfiken och vill veta mer?

arcmap-blog-48

Skicka ett meddelande

Eller fyll i ett formulär

Kontakta oss

Välkommen att ringa

0771-98 48 00