Analysera med AI

Utför analyser ännu effektivare med hjälp av artificiell intelligens

Effektivare analyser med AI

Kartlägg dina observationer och bygg modeller av nästan allt som sker över hela jordklotet. Förstå geografiska samband, verkan och effekt och bistå med underlag för bättre beslut. Med ArcGIS får du den ledande programvaran för bild- och rasteranalys kombinerad med den senaste AI-tekniken för ännu effektivare analysflöden. 

AI en del av ArcGIS

Djupinlärning snabbar på dina bildanalyser

Skapa digitala kartlager, såsom nätverk över städer och vägar eller landområden, med den inbyggda funktionaliteten för djupinlärning - deep learning - i ArcGIS. Även med en stor uppsättning bilder kan du, i kombination med kraftfulla datorer som kan härma det mänskliga resonemanget, utföra dina arbetsflöden i ArcGIS snabbare än någonsin. 

5 exempel på GIS + AI
Genomför kurs i djupinlärning

Extrahera objekt från foto och fjärrdata

Identifiera och välj i ArcGIS ut typer av objekt som vägar, vattendrag och sjöar, byggnader och åkermark, från all slags fjärrinsamlad data. Använd klassificerare i maskininlärning tillsammans med användarvänliga arbetsflöden.

Övervaka i realtid

De verktyg för djupinlärning samt arbetsflöden som du har tillgång till i realtid är ytterligare ett sätt att effektivisera dina analyser, när du har behov av den senaste datan för att kunna utföra arbetsprocesser på ett visst sätt eller fatta rätt beslut i aktuella frågor. 

Kom igång med rasteranalys
Om ArcGIS Image Analyst

Skala upp eller ner efter behov

Fjärr- och rasteranalys tar ta sig flera uttryck. Som dataset i en desktopapplikation, som små datakuber redo att analyseras direkt eller i form av massiva arkiv av satellitbilder i molnet. Oavsett vilket skalar och anpassar sig ArcGIS. Använd samma verktyg på din dator för att testa eller utföra en analys. Skala sedan upp samma process till ArcGIS Image Server och utför mer avancerade rasteranalyser. Det är möjligt tack vare ett distribuerat system för att processa, lagra och dela data.

Så funkar distribuerad analys
Om ArcGIS Image Server

Nyfiken och vill veta mer?

Kontakta oss