Hantera och lagra

Ta kontroll över stora bild- och dataarkiv

Strukturera datan så den blir lättillgänglig

Hos många organisationer med stora samlingar av bilder och rasterdata fortsätter omfattningen bara att växa. Att korrekt hantera och lagra dessa stora datamänger innebär att den blir tillgänglig inte bara innanför utan även utanför organisationen när så önskas. ArcGIS erbjuder verktygen som underlättar ordning, struktur och komprimering av data för att maximera en effektiv infrastruktur av dataflöden. 

Organisera bilddata i ArcGIS

För att komma åt dina bild-, raster- och fjärrdata och arbeta med den på ett smidigt sätt behöver du först förstå vilken slags data du har och säkerställa att den är korrekt katalogiserad. ArcGIS hjälper dig att hantera dina bilddata från olika källor och tidpunkter så att de överlappar korrekt. Då kan de även användas för visualisering och analys, och delas vidare.

Demo: så kan det funka

Det snabba sättet att skapa bildprodukter

Skapa alla slags bildprodukter du behöver i ArcGIS, såsom marktäckesklassning, ortofoton och mosaiker. Förut krävde det här omfattande dataprocesser, lagring och komplicerade arbetsflöden. Så är det inte längre. I ArcGIS finns processer som förhindrar duplicering av data och hjälper till att skapa slutprodukter på en bråkdel av tiden.  

Krafterna som ligger bakom

Skala upp och skala ner i oändlighet

Du kan skala ner och skala upp dina behov av lagring och hantering vare sig det är i desktopmiljö, internt på egen server eller i molnet på till exempel Amazon Web Services eller Microsoft Azure. Gör dina bilddata tillgängliga till utvalda personer i din verksamhet eller dela brett till allmänheten via din organisations GIS-portal.

Läs mer

Nyfiken och vill veta mer?

Kontakta oss