Skip to Content

Ta bildtolkningen ett stort steg längre

Det är naturligt att direkt bilda sig en uppfattning om vad en bild visar och att försöka utläsa mer information ur den. Med teknikens hjälp kan vi göra det ännu effektivare. Utforska 2D eller 3D-bilder vid utvalda ögonblick eller som en hel tidsserie. Skapa dynamiska appar för desktop, webb och mobil som du kan se och dela var du än befinner dig. 

En vinkel som talar för sig själv


Ett foto från ovan ger översikt och perspektiv, vare sig det rör verksamhetsutveckling, samhällsbyggnad eller krishantering.

Visualisera den dolda kunskapen i dina drönarbilder

Det enkla sättet att klassificera punktmoln i 3D utifrån drönarbilder. Ingen kodning behövs.

Se hur det funkar

Identifiera förändring med bilder

Bilder tagna före och efter visar vilken påverkan en brand har på ett område, skog och natur såväl som stad och bostadsområde.

Jämför själv före och efter

Utläs mer i dina bilder än du tror är möjligt


Med ArcGIS kan du utforska och utföra geografiska analyser direkt i drönar- och satellitbilder samt flygfoton. Det ger en djupare förståelse för vilken värdefull information som finns att uthämta ur ditt bildmaterial. Arbeta med stereobilder, perspektivbilder eller video.

Nyfiken och vill veta mer?