Skip to Content

Visualisera och utforska

Analysera världen från när och fjärran

Ta bildtolkningen ett stort steg längre

Det är naturligt att direkt bilda sig en uppfattning om vad en bild visar och att försöka utläsa mer information ur den. Med teknikens hjälp kan vi göra det ännu effektivare. Utforska 2D eller 3D-bilder vid utvalda ögonblick eller som en hel tidsserie. Skapa dynamiska appar för desktop, webb och mobil som du kan se och dela var du än befinner dig. 

En vinkel som talar för sig själv

Ett foto från ovan ger översikt och perspektiv, vare sig det rör verksamhetsutveckling, samhällsbyggnad eller krishantering.

Utläs mer i dina bilder än du tror är möjligt

Med ArcGIS kan du utforska och utföra geografiska analyser direkt i drönar- och satellitbilder samt flygfoton. Det ger en djupare förståelse för vilken värdefull information som finns att uthämta ur ditt bildmaterial. Arbeta med stereobilder, perspektivbilder eller video.

Exempel: Så här funkar det
Se video om Image Analyst

Nyfiken och vill veta mer?

Kontakta oss