Inomhus-GIS

Se status och möjligheter med dina fastighetsytor

Ett komplett geografiskt IT för att digitalisera och visualisera data om lokaler

Woman on a laptop looking at an indoor map of a building with building floorplan, asset, and routing data

Vad är inomhus-GIS?

Ett komplett geografiskt informationssystem (GIS) för inomhusbruk gör det möjligt att skapa, hantera, analysera och visualisera även inomhusdata. Få helt nya insikter om hur byggnader används och identifiera nya möjligheter att nyttja lokaler mer effektivt.

A digital image of two connected multi-level gray buildings representing an indoor GIS interface with data points

Visuellt beslutsstöd om dina lokaler

Med inomhus-GIS får du koll på var tillgångar finns, du kan identifiera användningsmönster, utföra analyser för att förstå och hitta smartare sätt att nyttja lokalerna. Teknologin inkluderar kort sagt verktyg för att skapa och hantera data, kartor och appar.

Previous
Next

Fördelar med inomhus-GIS

En geografisk plats eller position knyter samman data och gör därmed beslutsstödet för organisationens ytor och lokaler mer kraftfullt. En plattform med stöd för inomhus-GIS ger i praktiken verksamheten ett värdefullt visuellt gränssnitt in i spridda datamängder.

Previous
Next
Om ArcGIS Indoors

Skapa en ny källa till affärsintelligens

Att använda teknik för att skapa digitala, interaktiva kartor av en inomhusmiljö handlar om mer än att bara förbättra upplevelsen av lokalerna. Framförallt är det ett sätt att ha koll på tillgängliga ytor, förstå hur de nyttjas och hitta smartare sätt att använda dem på. ArcGIS-plattformens kapacitet för inomhus-GIS kopplar samman fastighetsdata med andra källor såsom CAD, BIM och olika typer av 3D-data, och ger dig verktyg för att analysera dessa. Få nya insikter ur den samlade datamängden och fatta välgrundade beslut som bidrar till optimerat lokalutnyttjande och space management även på lång sikt.

Executive looking at a tablet next to an illustration of indoor GIS data of a building with green and blue squares

Sammanlänkade system bidrar till optimering

Geografisk IT för inomhusbruk är designat för att appliceras på ett avgränsat utrymme. Med ArcGIS-plattformen kan du även ta med dig motsvarande funktionalitet utanför byggnadens väggar och använda den för att förstå hela fastigheten och dess omvärld bättre. Genom att dessutom integrera med data från andra affärs- och verksamhetssystem ökar värdet ytterligare. Ju mer data som länkas samman och visualiseras desto bättre underlag för att fatta beslut som ökar effektivitet, produktivitet och säkerhet.

Two facilities managers looking at a laptop with an indoor GIS interface next to digital rendering of building areas

Kontakta oss så berättar vi mer

Kontakta oss