Analysera

Utvinn platsinformation ur realtidsdata och big data

Fatta beslut baserade på data och det som faktiskt sker. Upptäck mönster och relationer i stora datamängder (big data) och realtidsdataströmmar. Få en aktuell och uppdaterad nulägesbild och effektivisera arbetsflöden.

Analyser i realtid

Processa och filtrera data i samma takt som den flödar in, inklusive filtrering för specifika attribut, i snabba och stora dataflöden. Fastställ geografiska relationer för händelser genom att ange en geografisk gräns, såsom en punkt, linje eller polygon.

Realtidsanalys i GeoEvent Server

Realtidsanalys i ArcGIS Velocity

Analyser av big data

Dra nytta av möjligheterna med en distribuerad IT-arkitektur för att analysera och aggregera stora mängder data. Lös problem mer effektivt genom att använda blixtsnabba analysverktyg. Upptäck hur data har förändrats över tid och belys områden som står ut i mängden. Identifiera relationer, mönster och avvikelser enkelt genom att använda analysförmågorna i GeoAnalytics Server eller ArcGIS Velocity. 

Analys av big data i GeoAnalytics Server

Analys av big data i ArcGIS Velocity

Nyfiken och vill veta mer?

Kontakta oss