Skicka ut och ta emot aviseringar på det sätt som passar organisationen bäst och som säkerställer att alla intressenter har den senaste informationen. Missa inte möjligheten att identifiera värdefulla mönster eller händelser. Agera rätt, när det behövs som mest. 

Skräddarsy aviseringar till intressenter


Ta kontroll över hur du vill dela och sprida data genom att konfigurera utdata i de format du vill ha dem. Oavsett om det sker vi e-post, sms eller på annat sätt bestämmer du hur intressenter får ta del av informationen.

Anslutningar för utdata i GeoEvent Server

Analytisk utdata i ArcGIS Velocity

Dela informationen


Lagra och dela observationer och analyser. Gör datan möjlig att använda för visualiseringar och för att få djupare insikter som leder till bättre beslut.

Nyfiken och vill veta mer?