Skip to Content

Hämta in data

Få fler fördelar – koppla upp till realtidsdata och big data

Det finns sannolikt mycket mer information i din organisations verksamhetsdata än vad som utnyttjas. I dessa tider av Internet of Things (IoT) skapas ständigt större mängder data. Strömma in den i realtid för att bättre ta vara på potentialen i alla stora datamängder och leverera den nulägeskoll din organisation behöver. 

All slags data, hela tiden

Du kan konfigurera för att ansluta all slags data i ArcGIS. ArcGIS GeoEvent Server och ArcGIS Velocity kan ta emot och tolka händelser från vilka dataströmmar som helst: stationära sensorer såsom väderstationer, fordon och andra tillgångar i rörelse eller händelser som inträffar oväntat, till exempel brottslighet eller olyckor.

Anslut till GeoEvent Server
Anslut till ArcGIS Velocity

Utläs värdefull information i big data

Dataströmmar och realtidsdata resulterar ofta i stora volymer information. Använd ArcGIS GeoAnalytics Server eller ArcGIS Velocity för att köra analyser i omgångar på datan. Se var händelser inträffade, utforska hur mönster har uppstått och konstatera olika tillgångars rutter. Utöver att vara ett bra komplement till dina realtidsdataströmmar kan ArcGIS GeoAnalytics Server och ArcGIS Velocity användas för att analysera dina GIS-data och data från andra källor, likt Amazon S3 och Microsoft Azure Blob.

Big data i GeoAnalytics Server
Big data i ArcGIS Velocity

Nyfiken och vill veta mer?

Kontakta oss