Optimera hur du observerar data för att bibehålla och analysera det som är mest relevant. Uppnå mer när du kan lagra effektivare. ArcGIS Data Store hjälper till med just detta. Dina data utgör grunden, från rörliga objekt till stationära sensorer, och din datalagring bör spegla det. 

Lagra stora mängder rumtid-data


Använd lagringsmöjligheterna som ingår i ArcGIS för att lagra stora volymer av observerad data och bibehåll output i snabb takt. Fördela över flera maskiner om så krävs. Med konfigurerbar utdata kan dina händelser sparas som kartvänliga geoobjekt.

Utgå från egen datalagring


Lagrar du data i Hive, i molntjänster, via nätverksdelning eller i ett distribuerat system som Hadoop? Anslut direkt till ArcGIS och utför analyser av de stora datamängderna med hjälp av GeoAnalytics Server. GeoAnalytics Server ger dig den flexibilitet som behövs för att behålla analysresultatet i GIS:et, eller skriva tillbaka dem till din lagringsplats.

Integrera ditt GIS


Data kommer från alla håll och kanter. Därför ska det vara lätt att samla in och lägga till den i ditt GIS. Oavsett om du använder befintlig datalagring i ArcGIS eller någon form av extern lagring kan du ta vara på de data du behöver för att spåra, svara på och analysera det du behöver.

Nyfiken och vill veta mer?