Skip to main content

Visualisera

Fatta faktabaserade beslut genom att kartlägga stora datamängder i realtid

Kartlägga dina data för att arbeta effektivare med den. Ta kontroll över hur dina realtidsdataströmmar presenteras – dynamiskt eller efterhand – och visualisera på det sätt som stämmer bäst överens med hur du vill använda datan. Visualisera dina realtidsdata i ett sammanhang som hjälper dig att fatta rätt beslut, från karta till dashboard. 

Klustring på ett enkelt sätt

Konfigurera all slags inkommande dataströmmar. Oavsett om det rör sig om stationära sensorer i stil med väderstationer, rörliga tillgångar som fordon eller plötsliga incidenter som brottslighet eller olyckor kan ArcGIS GeoEvent Server och ArcGIS Velocity ta emot och analysera händelser från dina dataströmmar.

Realtidsdata i GeoEvent Server

Visualisera bildkartlager i ArcGIS Velocity

Smart dashboard ger tydliga besked

Visualisera dina IoT-data på en digital dashboard där tabeller, grafer, kartor och andra visuella element visar nuläge och status i realtid för viktiga tillgångar och händelser. Med de dynamiska instrumentpanelerna i ArcGIS får du en komplett översikt av dina stora strömmar av realtidsdata.

Översikt direkt

Omvandla brus till insikter

Visualisera mönster, relationer, avvikelser och incidenter i stora mängder data. Dra nytta av ArcGIS GeoAnalytics Server eller ArcGIS Velocity för att analysera stora dataset och visualisera insikter, för att kunna fatta bättre beslut.

Identifiera mönster i GeoAnalytics Server

Utför analyser i ArcGIS Velocity

Nyfiken och vill veta mer?

Kontakta oss