Skip to Content

Visualisering och analys i realtid

Få ut mer av realtidsdata och big data med stöd av geografin

Dra nytta av Internet of Things (IoT) för att analysera och visualisera realtidsdata från sensorer, enheter och sociala medier-flöden. Upptäck och förstå dolda mönster och trender i dina stora datamängder genom att applicera spatio-temporal analys som använder sig av en distribuerad IT-arkitektur. Få bättre koll på nuläget via aktuella dataströmmar, oavsett om du har uppsikt över tillgångar i rörelse eller stationära sensorer. Övervaka viktiga event i realtid och utför analyser av big data för att snabbt kunna fatta rätt beslut, när det behövs som mest. 

Nyfiken och vill veta mer?

Kontakta oss