Kraftfull analys med geografiska data

Tillförlitliga analyser och datavetenskap möjliggör nya lösningar på geospatiala problem.

A dark blue map illustrating travel routes in bright yellow with a transparent white square framing the map

INNOVATIV, SKALBAR, KOMPATIBEL

Löser geografiska utmaningar

Vi förstår vilka utmaningar det kan innebära att jobba med geografiska data. Därför erbjuder vi användarvänliga verktyg i en skalbar infrastruktur, samtidigt som vi fortsätter att tänja gränserna för hur geografiska data och analyser kan underlätta och skapa värde för din organisation. ArcGIS tillhandahåller förmågor och metoder, integrationer och resurser baserat på var er organisation befinner sig och är redo att ta er an, och låter systemet växa med era behov.

Ett heltäckande system för geografisk analys

Få tillgång till organisationsgemensam programvara med data, metoder och verktyg som stödjer alla typer av arbetsflöden inom geografisk analys.

Upprätthåll prestanda – skala om vid behov

Omvandla geografiska data till hanterbar information genom att använda distribuerad arkitektur för att analysera och ta del av stora datavolymer.

Utnyttja befintlig IT-infrastruktur och verktyg

Fortsätt använda de investeringar i skalbarhet och prestanda ni redan har gjort. Skapa resultat som kan integreras i tredjepartssystem.

An image of a tall red and white cell tower and green trees in the background

Utnyttja täckningsanalys, klustring och prediktiv modellering

Telekomföretag kan använda dessa förmågor för att placera mobilmaster och antenner på de bästa platserna, och säkerställa sömlös anslutning.

Lös fler utmaningar med stöd av geografi

Att vara nyfiken på vår omgivning – förfluten, nuvarande och framtida – ger oss en ökad förståelse för hur geografin spelar roll i omgivningen. Ta affärsanalyserna ett steg längre där ett geospatialt resonemang hjälper dig att förstå hur vår värld är sammanlänkad.

Förstå var det äger rum

Se mönster framträda direkt på den aktuella platsen, när du placerar och analyserar era tillgångar, kunder, resultat och konkurrenter i ett geografiskt sammanhang. Fördela data på olika kartlager och titta på lagren tillsammans eller var för sig, för tydligt se vad som sker var.

Gray map with various sizes of green and orange circles showing the number of customers that responded to marketing channels

Mät upp verkligheten ur ert perspektiv

Lär känna de rumsliga egenskaperna där din organisation eller dina tillgångar verkar. Beräkna storleken och fördelningen av serviceytor, försäljningsområden eller arbetsplatser, samt mått som byggnadshöjder, avstånd mellan tillgångar och lutningen på gångvägar.

Map showing how far the population can travel using public transportation with areas shaded in blue, purple, red, and orange

Se hur platser och objekt relaterar

Upptäck nya samband mellan objekt när du geografiskt utforskar avstånden mellan dem, var de möts, överlappar eller är synliga för varandra. Avgör hur starka eller svaga dessa samband är för att bättre fatta beslut rörande försörjningskedjor, nödsituationer eller nya marknadsmöjligheter. 

A map of Oakland, California with various colored polygons illustrating segments of the population

Hitta de bästa platserna och färdvägarna

Utför lämplighetsmodellering, välj ut den optimala platsen, väx marknaden, optimera logistiken och planera nätverket smartare. Utforska miljöegenskaper och konsumentbeteenden för att förstå vilka platser som kan vara mest attraktiva för din forskning eller organisation. Geografiska analyser hjälper dig att se var ni ska satsa era resurser för att maximera effekten.

A map showing New York population and their estimated highway access in orange and pink

Mät och kvantifiera mönster

Stanna inte vid att bara titta på en karta, nyttja möjligheterna med geografiska analyser för att identifiera mönster och avvikelser, mäta trender och se koncentrationer av något kopplat till en viss plats. Dela dina slutsatser med beslutsfattare så att de bättre kan prioritera nästa steg. 

A map showing the density of store in relation to the proximity of its customers

Skapa modeller som påvisar alternativ

Använd kraftfulla teknologier för modellering och geografisk artificiell intelligens (GeoAI) för att förstå och förutspå de miljömässiga, samhälleliga och ekonomiska konsekvenserna av ett beslut. Skapa hypotetiska scenarier, förutse vad olika beslut innebär, gör exakta prognoser av insatser och mer därtill.

A map showing the potential impact of a landslide in blue and green

Utvecklas i det geospatiala landskapet

Även om mängden och varianterna av geospatial data ökar, kan du fortfarande använda samma välbekanta principer för att lösa problem som de du använder i andra delar av ArcGIS, för att få fram de svar du behöver.

Previous
Next

"[Esri] erbjuder ledande datavisualisering och avancerade bearbetningsmöjligheter... Esris plattform fungerar som en brygga mellan leverantörer av väderdata och affärsverksamheter. Om du har fysiska tillgångar som hotas av klimatet kan Esri tillhandahålla data och processer som gör att din verksamhet mäktar med att ta sig an utmaningen och öka er motståndskraft."

–The Forrester New Wave: Climate Risk Analytics, Q4 2022

Så skapar analyser värde för våra kunder

Previous
Next

Nyfiken och vill veta mer?

arcmap-blog-48

Skicka ett meddelande

Eller fyll i ett formulär

Kontakta oss

Välkommen att ringa

0771-98 48 00