Dela ditt arbete med vem som helst, var som helst. Samarbeta med kollegor i analysprojekt, dela arbetsflöden, kommunicera resultat och gör det möjligt för fler att utföra samma analyser och kunna fatta faktabaserade beslut. 

 

Gör det enkelt att dela med fler


Samarbeta, dela analysmodeller, resultat och verktyg med andra i ditt team, din organisation eller externa medlemmar – alltid på ett säkert sätt. Visa experter hur enkelt det är för dem att dela sina analyser och arbetsflöden med andra. Låt slutanvändare ta del av analysverktyg via lättanvända appar som engagerar. 

Tillgängliggör analyser och resultat i hela organisationen


Låt dina analyser och dess resultat bli en naturlig del i beslutsprocessen genom att göra dem lättillgängliga för hela organisationen. Dela med dig av analyserna direkt från datorn, via molnet eller bakom brandväggar, i form av färdiga verktyg eller anteckningsböcker. Schemalägg dina analysmodeller för att säkerställa att din organisation alltid arbetar utifrån den senaste datan. 

Skapa presentationer som engagerar


Nå ut med dina data, analyser och resultat på ett sätt som skapar engagemang. Hjälp beslutsfattare att till fullo förstå dina slutsatser. Omvandla avancerade analyser till begripliga och interaktiva presentationer tack vare användarvänliga och inbyggda verktyg. Kombinera text, bild och videor med kartor. Dela med kollegor, kunder och externa intressenter.

0:00

Kundcase

Stad bjuder in till dialog


Helsingborg stad värderar en levande dialog högt, såväl internt i organisationen som externt med medborgarna. Som stöd har man implementerat ArcGIS.

Nyfiken och vill veta mer?