Skip to Content

Maskininlärning och AI

Nya möjligheter tack vare innovation

Använd maskininlärning och artificiell intelligens (AI) för att dra mer korrekta slutsatser, med hjälp av inbyggda verktyg som är utformade för att lösa komplexa geografiska problem. Använd positionen som den gemensamma nämnaren för att se dolda mönster, förbättra prediktiva modeller och skapa konkurrensfördelar.

Effektivisera med maskininlärning

Använd de bästa algoritmerna för att fatta datadrivna beslut. Utnyttja maskininlärning för att skapa effektiva modeller där geografiska data och annan data tillsammans ger en bra utgångspunkt. Identifiera grupperingar utifrån geografisk fördelning och attributmatchning.  Klassificera satellitdata och annan fjärrinsamlad data. Träna modellen att bli ännu bättre genom att kombinera data från olika datakällor, format och skalor. 

Se demo

Djupinlärning ökar möjligheterna

Skapa modeller som utifrån stora mängder data lär sig lösa problem på sätt du inte trodde var möjligt. Dra fördel av den senaste utvecklingen inom AI för att minimera misstag på grund av den mänskliga faktorn. Dessutom gör AI-tekniken det möjligt att ta fram och arbeta med rasterbilder med högre upplösning och bättre skärpa än någonsin tidigare. Öka sannolikheten att hitta objekt som är svårt för det mänskliga ögat att se. 

Läs artikel

Integration löser klurigheter

Lös komplexa problem genom att kombinera redan inbyggda verktyg med vilken annan mjukvara för maskininlärning du än redan använder, inklusive scikit-learn, TensorFlow, R, IBM Watson och Microsoft AI.

Nyfiken och vill veta mer?

Kontakta oss