Big data

Analys av stora mängder data

Driven av distribuerad databehandling

Omvandla massiva mängder geografiska data till information som går att arbeta med. Dra nytta av en distribuerad IT-arkitektur för att smidigare utföra analyser av riktigt stora datavolymer. Hämta in data i realtid från sensorer, flöden i sociala medier och olika IoT-system. Låt molntjänsterna i ArcGIS automatiskt skala upp eller ner dina analyser och din datalagring i takt med att behoven förändras.

Visualisera i realtid

Identifiera geografiska mönster genom att i realtid animera data som hämtas från dina strömmande datakällor. Använd tid som en variabel för att visualisera massiva dataset i tre dimensioner.

Läs artikel

Analysera riktigt stora mängder data

Dra nytta av distribuerade nätverk för att analysera big data som annars är för omfattande eller komplex. Identifiera mönster som dolts i bruset. Identifiera kluster av händelser och platser med hög aktivitet. Använd regressionsverktyg för att se relationer mellan dataset och förutspå händelser. 

Se demo

Utför bild- och rasteranalys i stor skala

Skapa ordning och reda i stora samlingar av rasterbilder. Använd en distribuerad process tillsammans med djupinlärning för att på en global nivå identifiera och klassificera objekt, utföra terränganalys och upptäcka förändring. Utför avancerad och skräddarsydd rasteranalys i en skalbar miljö.

Lär dig mer

Analyser som sker i realtid

Hämta in data från sensorer, flöden i sociala medier och IoT-system. Analysera realtidsdata i samma takt som den strömmar in. Få aviseringar när en tillgång rör sig eller förändras. Använd enkla verktyg där du bara behöver klicka och dra för att konfigurera, designa och sätta upp arbetsflöden med realtidsanalyser.

Se demo

Kundcase

Bevarar och återställer flodmynning

Med hjälp av machine learning och smarta modeller kan bevarandeprojekt effektiviseras i Chesapeake-bukten i USA, världens tredje största flodmynning.

Nyfiken och vill veta mer?

Kontakta oss