Skip to Content

Geografisk analys

Se resultatet av dina beräkningar som visualiseringar på en karta

Låt dina kartor ligga som visuell grund när du låter geografiska data bli en del av dina analyser. Identifiera trender och mönster i dina data och få översikt direkt i kartan med stöd av det mest avancerade utbudet av metoder för geografisk analys. Använd olika dataformat, storlekar och skalor. Välj det bästa läget, identifiera kluster, förutspå och räkna ut förändring över tid. Skapa smarta statistiska modeller med stöd av maskininlärning för att utvinna mesta möjliga potential ur dina data.

Gräv fram väl dolda mönster

Att visualisera trender och mönster på en karta är bara början. Med avancerade verktyg för analys och maskininlärning kan du utvinna mer information ur dina data, även ur riktigt stora datamängder, och du kan göra det om och om igen. Upptäck tack vare djupgående analyser hur till synes slumpartade händelser visst har gemensamma nämnare. Sätt in de rätta åtgärderna, snabbare och effektivare.

ArcGIS Network Analyst
Blogginlägg om trafikanalys

Analysera terrängen

Förstå jordens topografiska egenskaper. Modellera och visualisera landytan i digitala 2D- eller 3D-modeller. Beräkna lutning och krökning, skissa upp vattnets rörelser och utbredning och beskriv sikt i terräng. Använd resultaten för att utföra analyser och stötta beslutsfattande. 

ArcGIS Spatial Analyst
Läs blogginlägg

Gör analyser genom tid och rum

Tydliggör effekterna av ett beslut både på kort och lång sikt genom att låta tiden vara en aspekt i dina analyser, jämte den geografiska. Ta reda på när något sker, och var. Se hur komponenter som samhälle, ekonomi och miljö förändras över tid och vilken effekt ett beslut har för samtiden och framtiden. 

ArcGIS 3D Analyst
Läs mer i det här exemplet

Optimera rutter och logistik

Gör ruttoptimering på det smarta, digitala sättet. Rita upp den bästa vägen framåt, förstå vad det kostar att transportera sig från en plats till en annan och planera rutter för hela fordonsflottor. Använd befintliga nätverk eller bygg upp en egen utifrån skräddarsydd data. Beräkna restider, lokalisera anläggningar och lös andra logistiska problem. 

ArcGIS Network Analyst
Planera din rutt

Se mer av framtiden med prediktiva analyser

Gör kvalitativa framtidsscenarier med hjälp av kraftfulla statistiska metoder och maskininlärning. Använd specialiserade geografiska modeller för att förstå interaktion, flöden och rörelser igenom tid och rum. Förutse geografiska resultat och skapa en bild av hur områden kommer se ut i framtiden genom att utforska data och räkna fram relationer.

ArcGIS Spatial Analyst
Lär dig mer

Hållbara modeller visar optimal plats

Hitta den bästa platsen för din etablering eller verksamhet med hjälp av geografiska verktyg och analyser. Fördela resurser effektivare, möt förfrågan och minimera kostnaderna. Kombinera expertkunskap över ett visst område eller en region med den egna organisatoriska insikten för att forma mer hållbara modeller och besluta om den mest optimala platsen för etablering.

ArcGIS Network Analyst
Lär dig mer

Analysera ännu mer

Utför uppgifter snabbare och effektivare. Dra nytta av möjligheten med distribuerade databaser för att skala upp dina analyser och processa stora datamängder. Identifiera mönster i data som tidigare var dolda. Gör analyser som visar lämplighet och identifierar förändring. Ta fram storskaliga modeller av jordens yta. Dra nytta av maskininlärning för att visualisera relationer och bättre förutse kommande händelser. 

ArcGIS 3D Analyst
Lär dig mer om möjligheterna

Effektivare med geografiska analyser

Med ett digitalt flöde av data och analyser är det enkelt att hålla information och analyser aktuella. AFRY delar sina resultat och data till dem som behöver det. Vinsterna är bland annat att planeringsfasen blir effektivare och att kvaliteten på underlagen för olika beslut ökar. I den här filmen berättar medarbetare på AFRY mer. 

Se filmen

Webbinar

Fatta bättre beslut med geografiska analyser

Med geografiska analyser visualiserar du din uträkningar på karta och får en bild som snabbt kan ge dig hela bilden. När du ser hur saker  hänger ihop blir det enklare för dig, beslutsfattare och andra intressenter att fatta rätt beslut direkt.

Se webbinaret
eBok: Digitaliserad asset management med geografisk intelligens

Nyfiken och vill veta mer?

Kontakta oss