Ta dina kartor ett steg vidare genom att låta platsdata bli en del av dina analyser. Få svar på frågor kring plats och läge med stöd av det mest kompletta utbudet av metoder för geografisk analys. Använd olika dataformat, storlekar och skalor. Välj det bästa läget, identifiera kluster, förutspå och räkna ut förändring över tid. Skapa smarta statistiska modeller med stöd av maskininlärning för att utvinna mesta möjliga potential ur dina data.

 

 

Gräv fram väl dolda mönster


Att visualisera trender och mönster på en karta är bara början. Med avancerade verktyg för analys och machine learning kan du utvinna mer information ur dina data, även ur riktigt stora datamängder, och du kan göra det om och om igen. Upptäck tack vara djupgående analyser hur till synes slumpartade händelser visst har gemensamma nämnare för att effektivare kunna sätta in de rätta åtgärderna.

Gör analyser genom tid och rum


Tydliggör effekterna av ett beslut både på kort och lång sikt genom att låta tiden vara en aspekt i dina analyser, jämte den geografiska. Ta reda på när något sker, och var. Se hur komponenter som samhälle, ekonomi och miljö förändras över tid och vilken effekt ett beslut har för samtiden och framtiden. 

Se mer av framtiden med prediktiva analyser


Gör kvalitativa framtidsscenarier med hjälp av kraftfulla statistiska metoder och maskininlärning. Använd specialiserade geografiska modeller för att förstå interaktion, flöden och rörelser igenom tid och rum. Förutse geografiska resultat och skapa en bild av hur områden kommer se ut i framtiden genom att utforska data och räkna fram relationer.

Hållbara modeller visar optimal plats


Hitta den bästa platsen för din etablering eller verksamhet med hjälp av geografiska verktyg och analyser. Fördela resurser effektivare, möt förfrågan och minimera kostnaderna. Kombinera expertkunskap över ett visst område eller en region med den egna organisatoriska insikten för att forma mer hållbara modeller och besluta om den mest optimala platsen för etablering.

Optimera rutter och logistik


Gör ruttoptimering på det smarta, digitala sättet. Rita upp den bästa vägen framåt, förstå vad det kostar att transportera sig från en plats till en annan och planera rutter för hela fordonsflottor. Använd befintliga nätverk eller bygg upp en egen utifrån skräddarsydd data. Beräkna restider, lokalisera anläggningar och lös andra logistiska problem. 

Analysera terrängen


Förstå jordens topografiska egenskaper. Modellera och visualisera landytan i digitala 2D- eller 3D-modeller. Beräkna lutning och krökning, skissa upp vattnets rörelser och utbredning och beskriv sikt i terräng. Använd resultaten för att utföra analyser och stötta beslutsfattande. 

Analysera ännu mer


Utför uppgifter snabbare och effektivare. Dra nytta av möjligheten med distribuerade databaser för att skala upp dina analyser och processa stora datamängder. Identifiera mönster i data som tidigare var dolda. Gör analyser som visar lämplighet och identifierar förändring. Ta fram storskaliga modeller av jordens yta. Dra nytta av machine learning för att visualisera relationer och bättre förutse kommande händelser. 

0:00

Kundcase

ÅF leder effektivare och säkrare projekt


När konsultföretaget ÅF (numer Afry) planerar sina infrastrukturprojekt är geografiska analyser en viktig del av arbetet.

Nyfiken och vill veta mer?