Visualisera och utforska

Ge dina data ett sammanhang

Visualisera dina data för att identifiera mönster, trender, extrema värden och avvikelser. Utveckla nya teorier och driv din analys framåt. Utforska dina data ur flera perspektiv för att vara säker på att du ställer rätt frågor. Titta på rådata och resultat som en del av hela analysprocessen.

Visualisera på karta

Utforska, förstå och finn ny mening i dina data med hjälp av dynamiska kartor som visualiserar analyser, både i 2D och 3D. Kombinera olika data för att se hur de hänger samman. Validera dina antaganden, utvärdera resultaten och aggregera dina data – allt på en karta.

Utforska en karta

Visa både på karta och i grafer

Länka dina data mellan kartor och dynamiska grafer. Jämför kategorier och summor, visualisera distribution och frekvens, utforska relationer och samband och förstå förändring över tid eller distans. Tolka resultaten av dina analyser och berätta om dina slutsatser. 

Så gör du själv

Animationer som förtydligar

Visualisera rörelse genom animerade överflygningar i 3D, animerade tidsserier eller dynamiska realtidskartor. Se såväl tidigare trender som nya mönster och samband som uppdateras i realtid. Hjälp beslutsfattare och andra intressenter att lättare förstå olika datasimuleringar.

Interagera med en karta

Kundcase

Underlag i realtid underlättar krishantering

Efter en stor jordbävning i Kalifornien insåg man behovet av att visualisera sina data digitalt och i realtid. Därför implementerades ArcGIS.

Nyfiken och vill veta mer?

Kontakta oss