Skip to main content

Visualisera ditt data och din karta så andra förstår

Presentera och dela rapporter, karta, analys och information proffsigt och interaktivt med GIS-appar

Vill du kunna dela information, rapporter, karta, analys och data inom och utanför organisationen på ett proffsigt och interaktivt sätt? Det kan du göra via olika ArcGIS-applikationer – som du redan har tillgång till. ArcGIS StoryMaps, ArcGIS Dashboards och ArcGIS for Power BI har unika egenskaper som hjälper dig och organisationens alla användare att dela och ta del av information pedagogiskt, snyggt och smart.

Du har redan det du behöver

Du är inte ensam om att vilja kunna använda något lättanvänt verktyg för att göra snygga grafer, dashboards, interaktiva instrumentpaneler och visualiseringar, planer, presentationer, rapporter och mer, med dina geografiska analyser, kartor, annan information och data. 

Det fina är att du som har ArcGIS i organisationen också har full tillgång till olika applikationer som hjälper dig med just detta. Du kan redan idag:  

  • Presentera komplex information på ett pedagogiskt och lättförståeligt sätt. 
  • Skapa egna interaktiva informationsprodukter som ser ut att vara skapade av designproffs.  
  • Dela informationen på ett sätt som gör det lätt för mottagaren att ta del av den. 
Vi hjälper dig

ArcGIS StoryMaps – säg det som du vill

ArcGIS StoryMaps är en webbaserad applikation för att presentera och berätta om ett ämne på ett pedagogiskt och lättillgängligt sätt. Dra nytta av inneboende interaktiva egenskaper för att förklara komplexa kartor, presentera ett förslag visuellt, beskriv statistik och demografi ur ett geografiskt perspektiv eller förtydliga varför ett visst fokusområde är viktigt. Omvandla en tung pdf-rapport till ett inspirerande, klickbart material där kartanalyser sätts i sin rätta kontext.  

Skapa kartor direkt i applikationen eller länka in egna kartor. Kopiera in eller skriv text, ladda upp bilder, film och annan media som stärker ditt budskap.  

Om ArcGIS StoryMaps

Se intro till ArcGIS StoryMaps
ArcGIS StoryMaps är responsivt och funkar på alla slags enheter

ArcGIS Dashboards – nulägesbild i en vy

Använd ArcGIS Dashboards när du, dina kollegor eller andra intressenter behöver få en övergripande bild av nuläget bara genom att titta på en samlad vy. Zooma in och ut i den interaktiva kartan eller filtrera i datat direkt i dashboarden för att få ytterligare besked. Allt är sammankopplat så informationen uppdateras i takt med olika filtreringar som görs och baserat på vad du bestämt ska hända eller visas när användaren klickar på olika saker.  

Kombinera kartor med grafer, tabeller och annan statistik och se förändring över tid. Länka in geografiska data och annan data från olika håll och modifiera utseendet, såsom storlek, färg och placering. 

Om ArcGIS Dashboards

Se hur det funkar
Med ArcGIS Dashboards presenterar du olika slags data i en och samma interaktiva vy

ArcGIS for Power BI – affärsdata på en karta

ArcGIS for Power BI är ett plugin till Microsoft Power BI, som ger Power BI-användaren möjlighet att berika sina rapporter med de funktioner som finns i ArcGIS. Låt mönster och trender i befintligt data framträda visuellt på en karta. Utöka rapportunderlaget och få nya insikter genom att komplettera med ruttanalyser och andra geografiska analyser. Välj mellan olika bakgrundskartor för att lyfta fram slutresultatet på bästa sätt. Filtrera i den interaktiva rapportvyn och se hur informationen uppdateras i samma takt. 

Det som annars är svårt eller omöjligt att identifiera bara genom att titta på grafer, tabeller eller siffror i rader och kolumner blir nu snabbt synligt och tydligt tack vare visuella kartor. Vad som bör bli nästa strategiska steg framträder klart. 

Om ArcGIS for Power BI

Film visar mer
ArcGIS for Power BI innebär att du även kan jobba med smarta kartor tillsammans med övrig statistik

Jämför ArcGIS-apparna – så funkar de

Previous
Next

Lär dig visualisera och dela data på bästa sätt

I en workshop på 1–4 dagar får du och dina kollegor bekanta er med en eller flera av våra ArcGIS-appar för visualisering.

Läs mer
Medarbetare på Lantmäteriet

Prata med oss


Vi på Esri Sverige Success Team har mångårig erfarenhet av att jobba med GIS-användare. Vi brinner för att skapa långsiktig framgång för både befintliga och nya kunder. Här av dig till oss så kan vi prata mer om hur du och din organisation kan dra störra nytta av ert ArcGIS.