Skip to main content

Få ut mer av systemen för asset management

Geografisk IT kompletterar och stärker

Ladda ner eBok
Medarbetare fattar beslut om asset management

Företag och organisationer gör stora investeringar i sina fastigheter och tillgångar. Att säkra att dessa verkligen genererar förväntat värde är därför helt centralt. Det ställer i sin tur krav på besluts- och verksamhetsstöd som hjälper verksamheten att maximera tillgångarnas prestanda i hela livscykeln, optimera användningen av resurser och minimera risker. Alltid med kontroll på att hålla kostnader nere naturligtvis. Men det är ofta svårt och tidskrävande att hitta och sammanställa relevanta data till nödvändig information. Därför behövs IT som överbryggar stuprörssystem och kompletterar traditionella EAM med förmågor och funktionalitet de faktiskt saknar.

Geografisk IT optimerar hanteringen av tillgångar

Anläggningar som industriområden, kontor, bostadsfastigheter och nätinfrastruktur med tillhörande tillgångar och resurser är i regel geografiskt spridda. Du som jobbar med asset management har därför mycket att vinna på att ta hävstång på GIS (geografiska informationssystem).

Previous
Next

Kombinera med befintliga system

ArcGIS är GIS som med fördel integreras med befintliga system i organisationens IT-miljö, som på så sätt kan dra nytta av plattformens förmågor. En integration med system som IBM Maximo, IFS eller SAP ger i praktiken tillgång till en ny typ av beslutsstöd i form av kraftfulla kartor och geografisk analys. ArcGIS ekosystem av fältappar ger dessutom ett robust stöd för inspektioner, ronderingar och underhållsarbete. Appsviten möjliggör rent konkret digitalisering av arbetsflöden, vilket både minimerar osäkra manuella arbetsmoment och effektiviserar underhållet. 

Appar för hela arbetsflödet
Visualisering av ArcGIS for Power BI

eBok

Optimering i tillgångars hela livscykel

Att komplettera befintlig IT för asset management med GIS stärker en verksamhets förmåga att säkerställa tillförlitlig information och därmed att tillgångar presterar optimalt. Ett stärkt beslutsstöd ger dessutom bättre förutsättningar att ha koll på nyckeltal och på så sätt nå bättre affärsresultat.

Skicka eBoken till mig
eBok