Skip to Content

Big Data

Skapa värde av Big Data

Där andra talar om "Big Data" talar vi hellre om "Big Understanding". Med ArcGIS visualiserar och analyserar du dina Big Data på ett sätt som avslöjar helt nya mönster, trender och relationer på ett sätt som vanliga rapporter helt enkelt inte kan. Oavsett varifrån dina data kommer från, webbloggar eller andra typer av flöden, så låter ArcGIS dig enkelt sätta informationen i ett sammanhang så att du istället kan fokusera på att fatta bättre beslut.

Förädla rådata till kunskap

När det gäller Big Data kommer rådata oftast hastigt och hejdlöst från många olika källor. Faktum är dock att dessa data med stor sannolikhet är mättade med geografiska element som du förmodligen inte använder idag. Våra verktyg hjälper dig att filtrera och konvertera dessa element till geografiska informationslager. Du kan analysera dessa lager för att skapa ny information för ditt beslutsfattande.

Hitta geografiska mönster

Kartor avslöjar historien bakom dina data.

  • Återförsäljare kan se var kampanjerna är mest effektiva och var konkurrensen finns.
  • Banker kan få en förklaring till distribution av låntagare eller se var det finns en underfinansierad marknad.
  • Forskare på klimatförändringar kan se effekterna av skiftande vädermönster.

Upptäck hur dina data beror på geografin

Genom att visualisera Big Data på en karta kan du svara på många frågeställningar. Du kommer dessutom kunna ställa nya frågor du inte tänkt på tidigare. Var startar sjukdomsutbrott? Var är försäkringsrisken störst baserat på nyligen uppdaterade befolkningssiffror? Att tänka geografiskt tillför en ny dimension till problemlösning med Big Data och hjälper dig att förstå det fullt ut.

Bättre precision när du skapar prognoser

Prognosmodellering med hjälp av geografiskt aktiverade Big Data kan hjälpa dig att utveckla strategier utifrån om/då scenarier. Myndigheter kan använda det för att utforma katastrofinsatsplaner. Naturvårdsförvaltningar kan analysera återhämtningen av våtmarker efter åtgärder. Hälsovårdsorganisationer kan identifiera sjukdomsspridning och olika sätt att begränsa den.

Se sociala media ur en ny vinkel

Att sätta data från sociala medier på en karta hjälper dig att spåra och analysera en dynamisk situation. Återförsäljare visar dataflöden på kartor för att övervaka och skydda sina varumärken. Banker använder geografiska analyser för att upptäcka bedrägerier. Att presentera flöden från sociala media har hjälpt regeringar världen över att mäta den allmänna opinionen i realtid under val eller andra stora händelser.