Effektivisera informationsutbytet

Vinster med att göra karta och geodata tillgängligt i hela organisationen via GIS-portaler

Construction worker with yellow hard and vest holding a tablet

Oavsett var i organisationen du sitter är du i behov av relevant information. Det är dina kollegor, samarbetspartners och andra intressenter också. ArcGIS-plattformen med sina GIS-portaler utgör ett utmärkt verktyg för att göra data, kartor, presentationer, webbtjänster och olika typer av information inte bara tillgängligt för alla som behöver det utan även redigerbart så att de som har nya uppgifter enkelt kan bidra. 

Ökad tillgång till data ger översikt för fler

Digitaliseringen har kommit en god bit på vägen. Men bara för att vi numer sitter med pdf:er istället för fysiska pappersdokument är digitaliseringen inte i hamn. ArcGIS ger din organisation ett utmärkt verktyg för att dela data effektivt och säkert mellan avdelningar och projekt, internt och externt.

GIS-portaler i ArcGIS gör det möjligt att länka samman och redigera data och information via en gemensam yta. Det här leder till:

  • Alltid uppdaterade och aktuella data. Beslut fattas på faktabaserade underlag.
  • En uppdatering på ett ställe räcker för att alla kartor, webbtjänster och annat som är sammanlänkat också uppdateras.
  • Att mindre tid och resurser behöver läggas på administration.
  • Bättre grund för samarbete när alla involverade har tillgång till samma information.
  • Översikt och bra koll på helheten.

Kvalitetssäkrade data till alla

Previous
Next

Effektivisera informationsutbytet

Fler och fler inser fördelarna med att implementera en samarbetsform som utgår ifrån gemensamma och aktuella data i mitten. När alla berörda parter, inom såväl som utanför organisationen, har tillgång till relevanta data, dokument och information flyter samarbeten smidigare. I denna film reflekterar vi kring vanliga utmaningar och hur de kan adresseras samt vilken teknik som redan är tillgänglig och redo att börja utnyttjas ännu mer.

Bild visar samarbete mellan en man och en kvinna framför en laptop
Illustration över GIS-portal i ArcGIS

Holmen använder GIS-portaler

Skogsbolaget Holmen har lång erfarenhet av att jobba med geografiska data och valde tidigt att satsa på ett väl utbyggt GIS för att kunna ge medarbetare tillgång till rätt data och rätt funktionalitet, var det än befinner sig. Just möjligheten till arbete offline är särskilt viktigt med tanke på hur vanligt det är med arbete ute i skog och mark. Den som jobbar med skötselplanering ska till exempel ha tillgång till just den information han eller hon behöver, samma sak gäller virkesköparen och så vidare.

Läs mer
Med ArcGIS Dashboards presenterar du olika slags data i en och samma interaktiva vy

Vi hjälper dig igång

Behöver du stöd för att komma igång med datadelning och säkert informationsutbyte i praktiken? Läs mer om hur vi hjälper dig att identifiera de effektivaste sätten för att dela, kartor, information och presentationer säkert och smidigt till de som behöver det, där och när de behöver det.

Läs mer

Prata med oss


Vi på Esri Sverige Success Team har mångårig erfarenhet av att jobba med GIS-användare. Vi brinner för att skapa långsiktig framgång för både befintliga och nya kunder. Här av dig till oss så kan vi prata mer om hur du och din organisation kan dra störra nytta av ert ArcGIS.