Skip to main content

Digital tvilling vässar fastighetsförvaltning

Samlat gränssnitt för data bäddar för informerade beslut

Ladda ner webbinar
Medarbetare använder digital tvilling

Kostnadseffektiv med visuellt beslutsunderlag

Oavsett om verksamheten hanterar bostäder, industrifastigheter, kontor eller andra kommersiella fastigheter står beslut som leder till kostnadseffektivitet i ett långsiktigt hållbart fastighetsbestånd i fokus. Genom att omsätta sina fastigheter i en digital tvilling får organisationer en samlad vy byggd på spridda datamängder. Något som tar organisationens beslutsstöd för fastighetsförvaltning till en ny nivå. Den operativa verksamheten får en värdefull överblick över status och kan säkerställa att rätt åtgärd utförs på rätt plats vid rätt tidpunkt. Samarbete och kommunikation fungerar bättre, både över verksamhetsgränser och med externa parter som till exempel entreprenörer. På ett strategiskt-taktiskt plan gör ett tydligt beslutsunderlag dessutom att användningen av ytor och lokaler kan optimeras, liksom drifteffektiviteten och energiförbrukningen.

Förutsättningar för datadriven facility management

Det mesta i ett fastighetsbestånd kan knytas till en plats eller position. Alla typer av organisationer som hanterar förvaltning och drift av fastigheter har därför mycket att vinna på att ta hävstång på geografisk IT i sin digitala tvilling.

Previous
Next

Datadrivna kartor som beslutsstöd

GIS-kartor har en unik förmåga att visualisera lager av data och tydliggör på så sätt mönster och samband i en samlad vy. Kartorna ger därmed verksamheten en värdefull ingång till information om tillgångar, resurser, miljö och omvärldsfaktorer kopplat till ett fastighetsbestånd.

Previous
Next

En obruten kedja av data och information

En verkligt värdefull digital tvilling uppdateras i takt med sin fysiska förlaga. Framgång handlar därför till stor del om att säkra hela flödet från dataförsörjning och ajourhållning via förädling, visualisering och analys till tillgänglighet och samarbete.

Previous
Next

Webbinar

Koll på läget med digital tvilling

En GIS-driven digital tvilling sammanlänkar data från flera källor, och ger på så sätt organisationen en datadriven gemensam lägesbild. Därmed stärks din organisations förmåga att fatta snabba väl underbyggda beslut och agera på dem på bästa sätt, exempelvis i fastighetsförvaltning. Nyfiken på hur det går till?

Ladda ner webbinar
eBok: Digitaliserad asset management med geografisk intelligens