Skip to Content

Smart digitalt samarbete mellan organisationer

Dela data och information effektivt och säkert

Ladda ner guide
Kvinna använder ArcGIS for Power BI

I allt professionellt samarbete är tillgången till data och information helt central. Organisationer inom både privat och offentlig sektor har därför mycket att vinna på att ta hävstång på ett IT-stöd som gör sömlöst digitalt samarbete möjligt, även över organisationsgränser. Effekten när nätverk av organisationer samarbetar kring samma uppsättning av data är stor. Effektiviteten ökar och kvalitetsbrister kan undvikas. Något som är till nytta för beslut och åtgärder både i den vardagliga verksamheten, och när det kommer till beredskap för och hantering av kris.

Previous
Next

Samarbeta i nätverk av organisationer

ArcGIS är en komplett och skalbar GIS-plattform som hjälper organisationer att fatta bättre beslut och agera snabbt och rätt. Funktionalitet för att sätta upp samarbeten och därmed dela data, även över organisations- och verksamhetsgränser, ingår som standard.

Previous
Next

Video

Samarbeta och dela data med ArcGIS

Effektivisera samarbete inom och mellan organisationer genom att ta nästa steg i digitaliseringen. Till en fas där aktuella data och information uppdateras löpande och är tillgängliga där och när de behövs, för alla som behöver det. Även i mobila appar och bortanför kontoret.

Inspireras av video

Skapa förutsättningar att utbyta data säkert

Under en 1–2 dagars workshop hjälper vi ArcGIS-organisationer att komma igång med samarbete med karta, data och information i centrum. Naturligtvis med utgångspunkt från verksamhetens behov. Innehåll:

  • Datastrategi. Hur vill organisationen jobba med sina data på lång sikt? Vilka ska kunna dela data? Vilka ska ha tillgång till data? Hur säkerställs att alla gör på samma sätt?
  • Rekommendationer och riktlinjer för datalagring och åtkomst, säkerhet, behörigheter och databas.
  • Så skapas karttjänster för att dela data effektivt. 

Låter det intressant? Kontakta oss så berättar vi mer.

Guide

Ta digitalt samarbete till en ny nivå

5 framgångsfaktorer | Handfasta kom-igång-tips

Skicka guiden till mig