Skip to main content

Från drönare till visuell lägesbild

Drönardata som besluts- och verksamhetsstöd

Ladda ner guide

Få ut mer av drönardata

Drönarteknik gör det möjligt att samla in data snabbare, mer kostnadseffektivt och med högre detaljeringsgrad. Insamling av data med drönare ger dessutom, jämfört med skanning till exempel med helikopter, förutsättningar både för större flexibilitet i projekt, regelbunden datainsamling och därmed tillgång till verkligt aktuella data. Kraften i dina drönardata och -bilder är enorm när du drar nytta av dem hela vägen till presentation och beslutsunderlag. Det här är faktorer som gör att du lyckas:

Drönardata sömlöst end-to-end

Grunden läggs med ett mjukvarustöd för hela arbetsflödet: från planering av uppdrag till insamling, bearbetning, presentation och analys av data.

Platsen sammanlänkar data

Kombinera drönardata med andra relevanta dataset. Den geografiska dimensionen gör det möjligt att knyta ihop data från olika källor.

Dela och samarbeta

Data som inte kommer till användning har ett begränsat värde. Säkerställ att det är möjligt att dela och samarbeta kring dina drönardata.

An off-nadir image of the Hoover Dam and the Mike O’Callaghan-Pat Tillman Memorial Bridge spanning the Colorado River

Stöd för hela arbetsflödet – från drönare till kontor


En komplett GIS-plattform (geografiska informationssystem) är ett nav som har kapacitet att sammanlänka, förädla och dela data av olika ursprung så att säga end-to-end. Drönare är en av de datakällor som hanteras.

Planera och samla in

Använd GIS-kartor för att få så stor precision som möjligt i planeringen av flygningar och projekt. Genomför sedan flygningen och samla in data. Offline om så behövs. Fångade data är ett värdefullt underlag för kartläggning av svårtillgängliga miljöer och komplexa sammanhang. 

A map of a mining site shows a 3D drone flight path that captures images from different elevations

Bearbeta, hantera och analysera

Efter utförd flygning finns funktionalitet för att bearbeta, förädla och analysera insamlade data i ditt GIS. Genom att dra nytta av GIS-teknologins förmåga att kombinera och visualisera data från olika källor får du ännu större utväxling på dina drönardata.

A digital 3D model of a mining site next to the same model overlaid with high-resolution drone imagery

Dela och samarbeta

En av kärnförmågorna i ett modernt tjänstebaserat GIS är möjligheten att samarbeta kring gemensamma data. Behovs- och rollanpassade appar, dashboards och vyer gör att drönardata kommer till nytta hela vägen till presentation och beslutsunderlag.

A nadir image of a multi-unit building with a swimming pool

Guide

Koll på läget med fält- och drönardata

Få så stor utväxling som möjligt på verksamhetens data. Den här guiden stakar ut vägen till ett sömlöst arbetsflöde – från effektiv datainsamling till presentation i ett visuellt gränssnitt.

Skicka till mig

Större värde av drönardata med ArcGIS

ArcGIS är en GIS-plattform som knyter samman, förädlar och tillgängliggör data. Plattformen omfattar bland mycket annat systemstöd för att hantera data och bilder fångade med drönare i hela arbetsflödet.

Previous
Next

Så funkar det

Exempel: Koll på nätinfrastruktur med drönare

Organisationer med resurser och tillgångar spridda i geografin – på otillgängliga, riskabla och känsliga platser – använder drönare för kostnadseffektiv kartläggning och inspektion. För drönardata ger koll på läget på ett sätt som inte är möjligt när personal måste åka till platsen för att inhämta information.

Se video