Skip to main content

Koll på läget i fält och på kontoret

Med samlad lägesbild och automatiserade notifieringar

Ladda ner guide
Medarbetare fattar beslut om asset management

Verksamheter som förvaltar fastigheter, anläggningar och infrastruktur behöver ha tillgång till aktuella data och information. Till stöd i arbetet med att planera och koordinera underhåll, förvaltning och utveckling av tillgångarna. Involverade medarbetare finns både på kontor och på plats någonstans i fastighetsbeståndet, och det ställer särskilda krav på hanteringen av information. Det faktum att de data verksamheten behöver ofta finns utspridda i olika stuprörsystem är ännu en utmaning. Sammantaget är det därför svårt att snabbt och effektivt få den samlade bild av läget som krävs för att fatta beslut och agera rätt.

Det finns kort sagt mycket att vinna på att förenkla och kvalitetssäkra flödet av data och information i processer för asset management. En samlad lägesbild och automatiserade notifieringar om uppdaterad information leder sedan verksamheten rätt.

Framgångsfaktorer i asset management

Tillförlitliga data och information när och där det behövs.

Previous
Next

Förutsättningar att vara uppdaterad

Tillgången till en relevanta och tillförlitliga data och information är alltså avgörande för att förvalta fastigheter och anläggningar på ett effektivt och hållbart sätt. Det innebär att förmågan att samla in, ajourhålla, förädla och tillgängliggöra data säkert, effektivt och sömlöst är central. En komplett GIS-plattform, som ArcGIS, gör det möjligt. 

Effektivt fältstöd med behovsbaserade appar

Ett sömlöst och digitaliserat flöde av data gör att information alltid är tillgänglig, aktuell och kvalitetssäkrad – där och när den behövs. Att minimera manuella arbetsmoment i mobilt arbete i fält leder dessutom till att resursanvändningen kan optimeras och säkerheten ökar. I slutänden sparar verksamheten både tid och pengar. Med ArcGIS svit av konfigurerbara fältappar för att samla in, ajourhålla och konsumera data på språng finns alla möjligheter att effektivisera både arbets- och informationsflödet mellan fält och kontor.

Läs mer
Man använder surfplatta för att uppdatera data i ledningsgata

Tydliga och uppdaterade rapporter ger koll

Datadrivna kartor länkar samman och visualiserar data från olika system i en samlad vy och lägesbild. Ta hjälp av ArcGIS konfigurerbara appar för att skapa interaktiva rapporter eller dashboards som presenterar kartor och data i visuellt gränssnitt. Baserat på roll och behov naturligtvis. Ett automatiserat flöde gör att rapporten uppdateras när data förändras – oavsett datakälla. På så sätt säkerställer du att verksamheten har tillgång till en ständigt aktuell och uppdaterad lägesbild.

Läs mer
Kvinnor tittar på rapport i dator

Automatiserade notifieringar när något händer

Mängden data är stor. Så risken är stor att missa viktig information när förutsättningar och därmed data förändras. Dra nytta av möjligheten att sätta upp automatiserade arbetsflöden i ArcGIS. En typ av digitalisering som bäddar för kvalitetssäkrade arbetssätt där notifieringar, till exempel via mail, gör att medarbetare blir varse när information uppdateras. Oavsett om den härstammar från datainsamling med fältappar, sensorer, formulär, bilder eller data kommer från andra system. 

Kvinna vid dator får notifiering om uppdaterad information

Guide

Smart med data i obruten kedja i verksamheten

Få så stor utväxling som möjligt på verksamhetens data. Den här guiden stakar ut vägen till ett sömlöst arbetsflöde – från effektiv datainsamling till presentation i ett visuellt gränssnitt.

Skicka till mig

Video

Informationsflödet mellan fält och kontor

Ta digitaliseringen till nästa nivå genom att säkerställa att alla i ett arbetsflöde eller projekt alltid har tillgång till aktuell och tillförlitlig information. När och var som helst. I behovs- och situationsanpassade appar och gränssnitt.

Se video