Skip to Content

Gemensamma data tillgängliga när de behövs

Samlad ingång till data och information ett framgångsrecept

Ladda ner guide
Medarbetare fattar beslut om asset management

Digital transformation i organisationer, företag och samhället i stort ställer krav på förmågan att hantera, tillgängliggöra och använda data. Ja, data behövs kort sagt för att digitalisera beslutsprocesser och arbetsflöden på den nivå som är nödvändig för att säkerställa riktigt vassa beslut och effektivitet i verksamheten. I slutänden handlar det om att bädda för konkurrenskraft, måluppfyllnad, hållbarhet och lönsamhet. Att göra relevanta data tillgängliga och användbara när och där de behövs är därför en framgångsfaktor.

Obruten digital kedja av data ger förutsättningar

Den data verksamheten söker och behöver finns ofta, men göms i stuprörssystem och filer på kollegors datorer. Upptäck möjligheter och fördelar med att hantera data i en obruten digital kedja. Hela vägen från spridda datakällor till en one-stop-shop för data och information.

Previous
Next

Video

En uppsättning data flera användningsområden

Kolla in ett konkret exempel där data länkas ihop och används i hela arbetsflödet för underhåll av anläggningstillgångar. Från planeringsfasen där arbetsordrar matchas med rätt resurser. Till samarbetet mellan koordinerande personal på kontoret och utförande medarbetare som jobbar ute på anläggningsområdet. Och ansvariga som får en visuell faktabaserad överblick över status och nyckeltal naturligtvis. Allt med utgångspunkt från samma uppsättning data, som dessutom uppdateras i takt med att underhållsuppdraget pågår.

Så funkar det – se video
Samma data tillgängliga i olika applikationer

Guide

Möt organisationens samlade behov av data

Söker du inspiration, tips och råd för att jobba aktivt med att göra data och information tillgängligt och användbart där och när det behövs i din verksamhet? Då är det här guiden något för dig.  

Skicka guiden till mig
eBok