Skip to main content

Datakompatabilitet


ArcGIS är byggd för att fungera direkt med en mängd olika dataformat och har stöd för både standarder (som KML och GML), och sådana format som är så vanligt förekommande att de anses vara standarder ändå. Med tillägget ArcGIS Interoperability kan du extrahera, omvandla och ladda (RTL) för dataformat och datamodeller. 

Stöder dina dataformat


Med ArcGIS kan du vara säker på att du kan få tillgång till, använda och lagra GIS-data i samma format du redan använder. 

Läs mer om hantering av geografiska data.

Geoobjektdata

ArcGIS har stöd för alla vanliga geoobjektdata, inklusive:
Geodatabaser
Spatiala databaser
Shapefiler
CAD
JSON
GeoJSON
XML
Webblager

Läs mer

Tabulär data

ArcGIS kan exponera den spatiala datan som finns dold i dina tabeller, inklusive:
dBase
Microsoft Excel
Access
CSV

Läs mer

Raster och 3D-data

ArcGIS har stöd för över 200 raster och 3D-dataformat för rasterbilder:
Satellitbilder
Flygfoto
Lidardata
JPEG
TIFF
GRIB
HDF
netCDF
LandSat
Worldview
LAS

Läs mer

Webb- och realtidssensorer

ArcGIS har stöd för flera webb- och realtidssensorer, såsom:
MEA
Sierra Wireless RAP
Trimble TAIP
Instagram
Common Alerting Protocol (CAP)
RSS
Twitter

Läs mer