Öppna API:er och specifikationer


Öppna API:er och specifikationer tillför nästan gränslösa möjligheter för en mängd olika system (GIS och andra) att samverka och kommunicera med ArcGIS-plattformen. Inklusive klient- och serverteknologi.

Egna specifikationer

Esri publicerar flertalet specifikationer som används brett inom det geografiska området och av utvecklare.

Previous
Next