Öppna data


Många organisationer använder ArcGIS för att dela och arbeta med öppna data. Användare letar ständigt efter sätt att låsa upp data så att de kan kommunicera effektivt, leva upp till krav på transparens och möjliggöra bättre insyn. I ArcGIS Online ingår kostnadsfritt de förmågor som behövs för att jobba med öppna data.