Skip to main content

Öppen standard


ArcGIS efterlever sedan länge olika standarder och tillhandahåller kompatibla lösningar. Idag stöttar ArcGIS över 100 vanliga standarder inklusive dataformat, metadata och tjänster. Samarbetet med olika organisationer för standarder fortsätter, för att utveckla nya och uppdatera befintliga. 

Stöttar dina dataformat

Läs och skriv flera olika dataformat. Använd ETL-verktyg (extrahera, transformera, ladda) för dina data och din schematiska migration.

Previous
Next

Metadata


Metadata gör det enkelt att förstå geografiska data. Med standarder inom metadata får du en struktur för att skapa och organisera metadata, såsom en konsekvent terminologi för kataloger och sök. Esri erbjuder stöd för flera olika sätt att hantera metadata, för att leva upp till specifika behov eller standardprofiler.

Esri stöttar följande metadatastandarder:

  • ISO 19115
  • FGDC Content Standard for Digital Geospatial Metadata (CSDGM)
  • Dublin Core
  • INSPIRE
  • DCAT

Esri stödjer även skräddarsydda metadata. 

Tjänster

Standardiserade tjänster används för att överföra data till webben. Det gör det möjligt för användare att interagera med data, såsom att se webbkartor eller göra databasförfrågningar.

Previous
Next

Organisationer för geografiska standarder

Esri Inc, som utvecklar ArcGIS, stöttar flera organisationer för geografiska standarder, inklusive:

Previous
Next