Öppen standard


ArcGIS efterlever sedan länge olika standarder och tillhandahåller kompatibla lösningar. Idag stöttar ArcGIS över 100 vanliga standarder inklusive dataformat, metadata och tjänster. Samarbetet med olika organisationer för standarder fortsätter, för att utveckla nya och uppdatera befintliga. 

Metadata


Metadata gör det enkelt att förstå geografiska data. Med standarder inom metadata får du en struktur för att skapa och organisera metadata, såsom en konsekvent terminologi för kataloger och sök. Esri erbjuder stöd för flera olika sätt att hantera metadata, för att leva upp till specifika behov eller standardprofiler.

Esri stöttar följande metadatastandarder:

  • ISO 19115
  • FGDC Content Standard for Digital Geospatial Metadata (CSDGM)
  • Dublin Core
  • INSPIRE
  • DCAT

Esri stödjer även skräddarsydda metadata. 

Tjänster


Standardiserade tjänster används för att överföra data till webben. Det gör det möjligt för användare att interagera med data, såsom att se webbkartor eller göra databasförfrågningar.

WMS

Web Map Service (WMS), för att dela kartor över hela webben.

WFS

Web Feature Service, för att dela geoobjekt över hela webben.

WMTS

Web Map Tile Service, för att dela redan chachade karttiles över hela webben.

WPS

Web Processing Service, för att dela tjänster för geobearbetning.

WCS

Web Coverage Service, för att dela rasterdata över hela webben.

CSW

Catalogue Services Web, för att dela information i metadata.

Organisationer för geografiska standarder


Esri Inc, som utvecklar ArcGIS, stöttar flera organisationer för geografiska standarder, inklusive:

OGC

Open Geospatial Consortium

ISO/TC211

International Organization for Standardization Technical Committee 211

IHO

International Hydrographic Organization