ArcGIS – en kompetent och skalbar plattform

Upptäck en IT-lösning som optimerar din verksamhet med datadrivna insikter och beslut.

Nyfiken på tekniken bakom?

Oavsett bransch eller organisationens storlek kan du använda ArcGIS-plattformen för att lösa flera typer av utmaningar. Plattformen har kapaciteten att vara en viktig komponent  i organisationens IT-miljö och digitala transformation. Den är ett värdefullt verksamhetsstöd i flertalet nyckelprocesser, möjliggör avancerade analyser och datadrivet beslutfattande. I praktiken innebär det att du och din organisation får tillgång till ett gränssnitt för bättre visualisering, nya insikter och kommunikation drivet av den geografiska dimensionen av data. Det betyder i sin tur gör att verksamheten får ett kompetent verktyg för att öka den operativa effektiviteten, förvalta tillgångar, nyttja resurser optimalt, vässa analyser och mycket mer. 

Dra nytta av värdefulla data

ArcGIS-plattformen stödjer alltså dig och din verksamhet i att ta hävstång på sina data på ett sätt som bäddar för bättre förståelse, insikter och prognoser, och därmed välgrundade beslut och bättre samverkan.

Previous
Next

Skapar nytta i alla typer av processer

Oavsett om du verkar inom offentlig eller privat verksamhet adresserar din verksamhet en specifik marknad eller område där du behöver vara konkurrenskraftig och effektiv. Genom att dra nytta av ArcGIS-plattformen kan din organisation generera affärsnytta inom flera områden.

Previous
Next
Mer affärsnytta

Därför använder våra kunder ArcGIS

Nyttan med plattformen i hela organisationen

I den här filmen delar kunder i både privat och offentlig sektor med sig av sina erfarenheter kring ArcGIS-plattformen som beslutsstöd, ett verktyg för uppföljning och nav för behovs- och situationsanpassad information och samverkan.

Se video
Holmen använder plattformen

En flexibel plattform för din organisations samlade utmaningar

ArcGIS integreras med fördel med andra system i organisationens IT-miljö, som på så sätt kan dra nytta av plattformens GIS-förmågor. Du väljer själv hur du vill arbeta med plattformen utifrån dina behov. Vill du ha en molnbaserad eller "on premise" lösning? Appar eller anpassade lösningar? Börja i mindre skala med ett urval funktioner? Du väljer det som passar din verksamhet. Nyckelfunktionerna finns där när du behöver dem.

ArcGIS förmågor

Molnbaserad

Med ArcGIS Online får du tillgång till plattformen oavsett var du befinner dig via ett användarvänligt webbgränssnitt. ArcGIS Online är skalbar och enkel att använda och du slipper tänka på uppdateringar.

Om ArcGIS Online

On premise

ArcGIS går utmärkt att installera på egna servrar och nätverk eller molnbaserade plattformar såsom AWS eller Microsoft Azure för att maximera säkerheten. Installera på en enhet eller i hela verksamheten.

Om ArcGIS Enterprise

Färdig funktionalitet

Välj mellan en stor mängd tillgänglig funktionalitet att konsumera beroende på dina behov. Det kan vara i en webbapplikation eller direkt i mobilen. Du sätter ihop de funktioner du behöver, utvecklat och klart.

Appar i ArcGIS

Öppen plattform

För utvecklare som vill bygga anpassade eller nya applikationer är ArcGIS-plattformen ett kraftfull alternativ. Det ger utvecklare stort urval av programvarukomponenter.

Utvecklare och ArcGIS

Webbinar

Större utväxling på din IT-miljö med ArcGIS

Om plattformens uppbyggnad, hur den implementeras och genererar värde

Skicka till mig