Oavsett bransch eller organisationens storlek kan du använda ArcGIS-plattformen för att lösa flera typer av utmaningar. Plattformen har kapaciteten att vara en viktigt komponent  i organisationens IT-miljö och digitala transformation. Den är ett värdefullt verksamhetsstöd i flertalet nyckelprocesser, möjliggör avancerade analyser och datadrivet beslutfattande. I praktiken innebär det att du och din organisation får tillgång till ett gränssnitt för bättre visualisering, nya insikter och kommunikation drivet av den geografiska dimensionen av data. Det betyder i sin tur gör att verksamheten får ett kompetent verktyg för att öka den operativa effektiviteten, förvalta tillgångar, nyttja resurser optimalt, vässa analyser och mycket mer. 

Dra nytta av värdefulla data


ArcGIS-plattformen stödjer alltså dig och din verksamhet i att ta hävstång på sina data på ett sätt som bäddar för bättre förståelse, insikter och prognoser, och därmed välgrundade beslut och bättre samverkan.

Show More

Skapar nytta i alla typer av processer


Oavsett om du verkar inom offentlig eller privat verksamhet adresserar din verksamhet en specifik marknad eller område där du behöver vara konkurrenskraftig och effektiv. Genom att dra nytta av ArcGIS-plattformen kan din organisation generera affärsnytta inom flera områden.

Show More

Därför använder våra kunder ArcGIS

Nyttan med plattformen i hela organisationen

I den här filmen delar kunder i både privat och offentlig sektor med sig av sina erfarenheter kring ArcGIS-plattformen som beslutsstöd, ett verktyg för uppföljning och nav för behovs- och situationsanpassad information och samverkan.

En flexibel plattform för din organisations samlade utmaningar


ArcGIS integreras med fördel med andra system i organisationens IT-miljö, som på så sätt kan dra nytta av plattformens GIS-förmågor. Du väljer själv hur du vill arbeta med plattformen utifrån dina behov. Vill du ha en molnbaserad eller "on premise" lösning? Appar eller anpassade lösningar? Börja i mindre skala med ett urval funktioner? Du väljer det som passar din verksamhet. Nyckelfunktionerna finns där när du behöver dem.

Molnbaserad
Med ArcGIS Online får du tillgång till plattformen oavsett var du befinner dig via ett användarvänligt webbgränssnitt. ArcGIS Online är skalbar och enkel att använda och du slipper tänka på uppdateringar.
On premise
ArcGIS går utmärkt att installera på egna servrar och nätverk eller molnbaserade plattformar såsom AWS eller Microsoft Azure för att maximera säkerheten. Installera på en enhet eller i hela verksamheten.
Färdig funktionalitet
Välj mellan en stor mängd tillgänglig funktionalitet att konsumera beroende på dina behov. Det kan vara i en webbapplikation eller direkt i mobilen. Du sätter ihop de funktioner du behöver, utvecklat och klart.
Öppen plattform
För utvecklare som vill bygga anpassade eller nya applikationer är ArcGIS-plattformen ett kraftfull alternativ. Det ger utvecklare stort urval av programvarukomponenter.

Webbinar

Större utväxling på din IT-miljö med ArcGIS

Om plattformens uppbyggnad, hur den implementeras och genererar värde