Skip to Content

Data och kartor tillgängligt i hela organisationen

Verksamhetsanpassad ingång till GIS-portalen visar vägen

Kom igång-paket
Medarbetare använder GIS-portal

Hjälp verksamheten att hitta GIS

Tillgången till data och information är en kritisk framgångsfaktor för vilken organisation som helst. ArcGIS ger din verksamhet ett sammanlänkande fönster till data och information från spridda lagringsytor. Systemet är alltså per definition en portal. Underskatta inte kraften i att skapa verksamhets- och målgruppsanpassade webbgränssnitt som leder även den mest ovana användare in i den guldgruva GIS-portalen faktiskt är. På så sätt kommer allt värdefullt innehåll i form av data, kartor och appar verkligen till användning och kan generera verksamhets- och affärsnytta.

Möjligheter och fördelar

Med ArcGIS-plattformen i botten har du förutsättningar att synliggöra organisationens GIS-resurser på ett proffsigt sätt. En tilltalande webbsida gör att data, kartor och funktionalitet verkligen används, vilket ökar GIS-portalens bidrag till verksamhetens måluppfyllnad.

Previous
Next

Så här kan det se ut

Ändamålsenligt webbgränssnitt gör GIS-portalens innehåll tillgängligt, synligt och relevant i din organisation.

Webbsida som ingång till GIS-portalen

Konfigurera målgruppsanpassade webbsidor

Widgets och drag-and-drop gör det enkelt att skapa en webbsajt som verksamhets- och målgruppsanpassad ingång till organisationens GIS-portal i ArcGIS. Er grafiska profil appliceras med fördel på de webbsidor som skapas. Välj:

Previous
Next

Kom igång: Skapa en proffsig webbupplevelse 

Under en dag går du tillsammans med en av våra experter igenom praktiska tillämpningar och best practices för användandet av ArcGIS Hub eller ArcGIS Enterprise Sites. Rent konkret skapar och konfigurerar vi en webbsida med ArcGIS Hub eller ArcGIS Enterprise Site i er miljö med ert data och grafiska profil.

Efter genomgången kommer du att ha kunskap att:

  • Snabbt konfigurera webbsidor i, hantera och förstå ArcGIS Hub eller ArcGIS Enterprise Sites
  • Öka din organisations produktivitet och effektivitet i nyttjandet av ArcGIS-portalen

Läs mer om innehållet 

Låter det intressant? Kontakta oss så berättar vi mer.